plen

Na corocznej konferencji edukacyjnej Online EDUCA Berlin 2010, odbywającej się na początku grudnia, Centrum e-Learningu AGH, prezentowało wyniki ankiety na temat znajomości otwartych licencji, prawa autorskiego i postaw wobec otwartych zasobów edukacyjnych. Twórcy pierwszego uczelnianego repozytorium otwartych materiałów edukacyjnych – Open AGH – po niespełna roku od uruchomienia repozytorium, podjęli próbę zdiagnozowania świadomości i stosunku do OZE wśród pracowników i doktorantów AGH.

Read More

W portalu Edunews ukazały się teksty niektórych prelegentów z seminarium Edukacja przyszłości – uczeń, nauczyciel, szkoła 2030 organizowanego przez Instytut Obywatelski i Collegium Civitas. Otwarta edukacja, edukacja przyszłości Jarosława Lipszyca Tendencje, fantazje i scenariusze prof. Tomasza Szkudlarka Edukacja, trendy, futuryzm Marcina Polaka Dla osób preferujących odbiór wizualny, dostępne są nagrania z wystąpień: http://www.vimeo.com/12708537

Read More

W ramach I konkursu na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce, polskie uczelnie publiczne i prywatne zostały zapytane o stosunek do otwartości w obszarze pracy naukowej i dydaktycznej. Celem badania było poznanie stopnia świadomości istnienia otwartych zasobów edukacyjnych oraz nastawienia do powiększania takich zasobów w sieci. W badaniu wzięło udział 58 uczelni. Wniosek ogólny jest taki, że polskie uczelnie coraz bardziej otwierają się na ideę dzielenia się zasobami edukacyjnymi […]

Read More

16 czerwca Instytut Obywatelski oraz Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas zapraszają na seminarium Edukacja przyszłości – uczeń, nauczyciel, szkoła 2030. W trakcie seminarium pod dyskusję uczestników oraz ekspertów poddana zostanie edukacja przyszłości w Polsce. Jakiej szkoły będziemy potrzebowali w 2030 roku. W spotkaniu wezmą udział eksperci reprezentujący środowiska i instytucje zainteresowane tym tematem. W drugim panelu zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej odniosą się do tych zagadnień pod kątem […]

Read More

Zakończyliśmy rekrutację na szkolenia animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w szkoleniach i zostania trenerem KOED-u. Przeanalizowaliśmy dokładnie wszystkie zgłoszenia i spośród 50. wybraliśmy 15. osób. Wybór nie był prosty, ponieważ zgłosiło się wiele osób działających w bardzo ciekawych środowiskach. Ze względu na duże zainteresowanie postaramy się zorganizować kolejne szkolenie. Jednocześnie bardzo cieszy nas fakt, że aż […]

Read More

OTWÓRZ się na KOED! Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że kultura, nauka i edukacja są podstawowymi czynnikami rozwoju naszego kraju, to… Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów otwartej edukacji. Poszukuje osób, które chcą szerzyć   i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych […]

Read More

1 marca, czyli w najbliższy poniedziałek, w Warszawie odbędzie się konferencja „Polska Otwarta”, organizowana przez Ośrodek Badań nad Przyszłością Collegium Civitas i Instytut Obywatelski Platformy Obywatelskiej RP. Podczas spotkania eksperci i uczestnicy przedyskutują strategię organizacji domeny publicznej w Polsce oraz możliwości wykorzystania związanych z nią szans dla rozwoju oświaty i kultury. Program konferencji przedstawia 3. części spotkania. Podczas otwarcia Edwin Bendyk spróbuje odpowiedzieć na pytanie czy społeczeństwo […]

Read More

Jeszcze przez 7 dni (do 31.01) można zgłaszać swoje wystąpienie na Open Knowledge Conference 2010. Konferencja odbędzie się w Londynie, 24 kwietnia. W tym roku, już po raz piąty otwarta wiedza w ujęciu interdyscyplinarnym będzie tematem dyskusji, prezentacji i warsztatów.  Otwarta wiedza to duży potencjał społeczny i ekonomiczny na wielu płaszczyznach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, zaczynając od działań rządowych, naukowo-badawczych, poprzez kulturę, kończąc na technologii. Otwieranie dostępu do treści i danych […]

Read More

Na początku grudnia odbyła się Online EDUCA Berlin, największa w Europie, w tym roku 15. jubileuszowa, konferencja poświęcona nowoczesnej edukacji. Wydarzenie zgromadziło ponad 2 tys. osób z 92 krajów. Można śmiało pozwolić sobie na stwierdzenie, że EDUCA to jedna wielka debata na temat stanu obecnego i przyszłości edukacji. W tym roku wciąż dominującym tematem dyskusji były media społecznościowe i ich wpływ na uczących i uczących się. Kilka sesji […]

Read More

Nowy specjalny numer czasopisma International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL) wydawanego przy Athabasca University, jest poświęcony otwartości i przyszłości edukacji wyższej. Redaktorzy czasopisma dostrzegają istotę rozwoju i wpływu otwartej edukacji na sposób działania szkół wyższych na całym świecie. Celem przygotowania specjalnego numeru IRRODL jest zwrócenie uwagi na fakt, że idea otwartości i związane z nią działania mogą wpłynąć w różny sposób […]

Read More