plen

Open Access

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców. Stało się tak zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, […]

Read More

Zbliża się tegoroczny Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW). To już 8 już edycja! Tydzień będzie obchodzony na całym świecie w dniach 19-25 października. W tym roku OAW zachęca do współpracy w nauce, co organizatorzy wyrazili w temacie przewodnim obchodów „Open for Collaboration”. Można już zgłaszać polskie wydarzenia do koordynatora. Idea otwartości bardzo ściśle łączy się ze wszystkimi formami współpracy, jakie mogą […]

Read More

Do 6 września trwają konsultacje społeczne projektu ,,Kierunków rozwoju otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje politykę dotyczącą otwartego dostępu (open access) oraz zawiera propozycje zaleceń dla MNiSW, instytucji finansujących badania, jednostek naukowych i uczelni w zakresie wdrażania otwartego dostępu. Zespół KOED zajmujący się otwartą nauką brał udział w tworzeniu tego dokumentu i dołożył starań, aby dokument zawierał jak najwięcej punktów […]

Read More

24 kwietnia warto wybrać się do Wrocławia na ważną konferencję Otwarte modele komunikacji naukowej w uczelni akademickiej organizowaną przez Dolnośląską Szkołę Wyższą (wstęp wolny). Celem konferencji jest dyskusja nad budowaniem polityki otwartości w uczelni akademickiej. Dyskusji będzie towarzyszyć prezentacja korzyści, jakie dostrzegają autorzy udostępniający swoje prace w sposób otwarty oraz jakie wynikają z analiz liczby odwiedzin i cytowań publikacji. Zostanie również omówiona rola repozytorium uczelnianego […]

Read More

Wybrane artykuły, książki, rozprawy naukowe, raporty i ekspertyzy doktorantów oraz pracowników Dolnośląskiej Szkoły Wyższej będą udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego. Uczelnia uruchomiła repozytorium instytucjonalne (oPUB), którego celem jest promocja, upowszechnianie i przechowywanie utworów naukowych i dydaktycznych w formie elektronicznej. 

Read More

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW wprowadziło politykę otwartości (otwarty mandat), która zobowiązuje pracowników do udostępniania publikacji naukowych w otwartym dostępie.  Polityka została włączona do działalności Centrum na mocy zarządzenia Dyrektora ICM UW prof. Marka Niezgódkę. Zarządzenie obejmuje publikacje w czasopismach naukowych, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji oraz monografie naukowe lub rozdziały w monografiach naukowych. 

Read More

Biblioteka Otwartej Nauki to projekt Centrum Cyfrowego, w ramach którego od ponad roku otwierane są i publikowane w cyfrowej formie książki naukowe w z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Od niedawna publikacje te można przeglądać w kolekcji Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA. Znajdują się tam prace autorstwa m.in. Marii Poprzęckiej, Henryka Samsonowicza, Andrzeja Rycharda, Włodzimierza Lengauera czy Elżbiety Tarkowskiej. Wszystkie publikacje w kolekcji objęte są niewyłącznymi licencjami Creative Commons. Użytkownicy Polony […]

Read More

Wydawnictwo De Gruyter Open w ramach Tygodnia Otwartej Nauki zaprasza do udziału w konkursie wiedzy na temat Open Access. Konkurs trwa od poniedziałku 20 października i zakończy się w piątek 24 października. Do wygrania Kindle Amazon. Zasady konkursu są proste. Każdego dnia Tygodnia na stronie Facebooka Wydawnictwa będą publikowane dwa pytania. Odpowiedzi może udzielić każdy kto ma ochotę sprawdzić swoją wiedzę na temat publikowania naukowego i otwartego dostępu. […]

Read More

Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki to kolejna propozycja od ICM UW na obchody Tygodnia Otwartej Nauki. Pomocnik to interaktywne narzędzie, które pozwala uzyskać rekomendacje dotyczące prawnych aspektów wdrażania otwartego dostępu.   Pomocnik jest adresowany do autorów, wydawców, jednostek naukowych oraz instytucji finansujących badania. Zawiera wskazówki i porady prawne pomagające usuwać ograniczenia prawne stojące na drodze do udostępniania publikacji naukowych w sposób otwarty dla wszystkich 4 powyższych […]

Read More

W ramach przygotowań do obchodów międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, ICM UW udostępniło w serwisie PON tłumaczenie książki Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access. „Otwarty dostęp” wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych. Polski przekład, opatrzony dedykowaną przedmową autora, został przygotowany przez zespół Centrum Otwartej Nauki ICM UW. W przedmowie od autora Peter Suber zawarł przesłanie do polskich naukowców, że: Możecie […]

Read More