plen

Prawo

Koalicja Otwartej Edukacji przedstawiła swoją opinię na temat sankcji karnych za przekraczanie przepisów prawa autorskiego, który został poruszony podczas spotkania w MKiDN na Forum Prawa Autorskiego. Stanowisko zostało wysłane do resortu kultury 31 stycznia 2014 r. W stanowisku przede wszystkim zwracamy uwagę na istnienie szarej strefy wokół egzekwowania zapisów prawa autorskiego.  Szara strefa istnieje nie tylko dlatego, że przepisy prawa autorskiego oddziałują na wiele pozornie neutralnych czynności, takich jak prowadzenie bloga […]

Read More

1 października 2013 roku w warszawskim kinie Muranów odbędzie się po raz drugi konferencja CopyCamp. W tym roku spotkanie będzie poświęcone poszukiwaniu praktycznych rozwiązań dla sektora kreatywnego, analizie prawa autorskiego w perspektywie socjologicznej, ekonomicznej i antropologicznej oraz komunikacji w ramach obecnie trwającej dyskusji. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z prawem polskim w kontekście ustawodawstwa międzynarodowego.

Read More

Publikujemy stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji przygotowane po spotkaniu w ramach Forum Prawa Autorskiego, organizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do pobrania: Dzieła osierocone i dzieła niedostępne w handlu – stanowisko Koalicji Otwartej Edukacji (PDF)

Read More

W maju w Gdańsku i Warszawie pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych będą mieć okazję wziąć udział dwudniowych szkoleniach na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci organizowanych przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska. 

Read More

Pierwsze Forum Prawa Autorskiego odbędzie się 27 marca 2013 w Kinie Iluzjon w Warszawie. Tematem przewodnim będzie aspekt wprowadzenia do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych i zapewnienia szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany. Wszystkie zainteresowane osoby będą mogły śledzić przebieg spotkania na stronie internetowej www.prawoautorskie.gov.pl.

Read More

W ramach projektu Prawo Kultury Fundacja Nowoczesna Polska oraz Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na szkolenie z praw autorskich i wolnych licencji.  Szkolenie  składa się z dwóch bloków tematycznych. W ramach pierwszego z nich słuchacze zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi obowiązujących w Polsce praw autorskich: identyfikacja przedmiotu praw autorskich, różnice między prawami osobistymi i majątkowymi, definicja domeny publicznej, ramy dozwolonego użytku i charakterystyka działalności […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji z ogromną nadzieją oczekiwała na zapowiadany od 2010 roku projekt ustawy o otwartych zasobach publicznych. Aktualnie Koalicja skupia 19 organizacji zajmujących się udostępnianiem treści edukacyjnych i naukowych na otwartych zasadach, od 4 lat propaguje ideę otwartych zasobów publicznych, które z racji na finansowanie ze środków publicznych, są dostępne z odpowiednimi szerokimi i równymi prawami dla wszystkich obywateli. Zdecydowanie pozytywnie oceniamy krok w kierunku  tworzenia szerokiego uporządkowanego […]

Read More

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w ramach projektu Otwarte NGO organizuje pierwsze z cyklu bezpłatnych szkoleń z podstaw prawa autorskiego i wolnych licencji. Szkolenie jest skierowane do pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych. Odbędzie się 15 lutego w Krakowie. Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenie udziału do 8 lutego pod adresemjdanecki@centrumcyfrowe.pl z tytułem maila: Szkolenie otwarte NGO.

Read More

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny poradnik w postaci pytań i odpowiedzi dotyczący praw autorskich w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Jest to zarazem pierwsze stanowisko zalecające stosowanie wolnych licencji Creative Commons do udostępniania rezultatów wypracowanych w projektach PO KL. Poradnik to także zestaw rad, jak najlepiej regulować licencje CC na poziomie umów. To  bardzo ważny dokument z perspektywy dotychczasowych interpretacji regulaminów PO KL przez różne […]

Read More

Koło Otwartych Technik Informacyjnych i Komputerowych Politechniki Warszawskiej oraz Fundacja Nowoczesna Polska zapraszają 19 stycznia na szkolenie „Otwórz się” z praw autorskich i wolnych licencji w ramach projektu „Prawo Kultury”.

Read More