plen

W marcu Tydzień Otwartej Edukacji – zapraszamy do wspólnych obchodów

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza do włączenia się w obchody międzynarodowego Tygodnia Otwartej Edukacij (Open Education Week), który jest organizowany z inicjatywy OpenCourseWare Consortium w dniach 11-15 marca 2013. Na całym świecie organizowanych jest szereg ciekawych wydarzeń i akcji mających na celu promowanie otwartej edukacji, podnoszenia świadomości na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych. W ramach Tygodnia można wziać udział w blisko 100 imprezach: wykładach, webinariach, warsztatach, konferencjach. Listę pomysłów można zobaczyć na oficjalnej stronie Tygodnia.
865x180-oew-web-banner

Otwarta edukacja to nie tylko powszechna dostępność bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Prawdziwie otwarte materiały to takie, które nauczyciel może dowolnie dostosowywać do potrzeb uczniów: przerabiać, łączyć z innymi, kopiować w dowolnej liczbie, i przede wszystkim mieć prawo uczestniczenia w ich tworzeniu. Jest to nie tylko kwestia dostępu do edukacji na równych zasadach dla każdego, ale także zmiana podejścia do edukacji na miarę XXI w. Czyni ona nauczycieli i uczniów aktywnymi uczestnikami procesu edukacji, a nie tylko biernymi odbiorcami z góry narzuconych treści – powiedział Tomasz Ganicz, przewodniczący Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji.

Koalicja Otwartej Edukacji skupiająca 19. organizacji zajmujących się udostępnianiem treści edukacyjnych i naukowych na otwartych zasadach, koordynuje obchody wydarzenia w Polsce. Zapraszamy wszystkie organizacje, instytucje i osoby, które chcą aktywnie włączyć się w obchody Tygodnia Otwartej Edukacji do nadsyłania informacji o planowanych imprezach. Będziemy je ogłaszać na naszym blogu. Zgłoszenia organizowanych imprez prosimy nadsyłać na adres: karolinagrodecka@gmail.com.
Już teraz zapraszamy do korzystania z materiałów promocyjnych:

W najbliższym czasie na stronach KOED zostanie udostępniona także ulotka promująca otwarte zasoby edukacyjne.
Na oficjalnej stronie Tygodnia w zakładce Downloads zostały udostępnione banery, logo Tygodnia oraz wzór prezentacji do wykorzystania podczas organizowanych imprez.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania Tygodnia Otwartej Edukacji.