plen

Konferencja Otwarta nauka i edukacja – konkurs na projekt

W ramach III Międzynarodowej Konferencji open access, organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, EBIB, KOED i EIFL, zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszy pomysł współpracy bibliotekarzy z naukowcami, który przyczyni się do budowania otwartości w nauce czy edukacji na poziomie akademickim.

Konkurs jest dwuetapowy. I etap zostanie rozstrzygnięty podczas konferencji w Bydgoszczy 14 kwietnia 2012 roku, a II – 4 czerwca 2012 roku. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu ciekawej idei współpracy bibliotekarzy z naukowcami w zakresie wdrażania projektów lub promocji otwartej nauki lub edukacji.

Więcej na stronach konferencji.