plen

Ustawa o re-use – apel organizacji pozarządowych

Jutro (17 sierpnia 2011) odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, która zgodnie z obietnicą Premiera Donalda Tuska ma gwarantować zasadę, że “to, co powstaje za publiczne pieniądze jest własnością publiczną, a więc także tych, którzy chcą z tego korzystać w sposób wybrany przez siebie“. Nowelizacja z mocnym opóźnieniem wdraża zalecenia dyrektywy unijnej o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Jednak okazuje się, że obecnie dyskutowany projekt nie realizuje w pełni wygłoszonej przez Premiera deklaracji. Internet Society Polska, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego oraz Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich wysłały wspólny apel reprezentujący stanowisko organizacji pozarządowych, w którym postulują:

  • Przyjęcie propozycji rządowych zakładających bezwarunkową zgodę na wykorzystanie informacji publicznej w dowolnym celu.
  • Nierozszerzanie katalogu typów informacji wyłączonych spod działania ustawy o dostępie do informacji publicznej.
  • Zlikwidowanie opłat za wykorzystanie informacji publicznej.
  • Skrócenie czasu na odpowiedź na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej do 14 dni.
  • Przygotowanie serii nowelizacji przepisów pokrewnych.
  • Stworzenie mechanizmu gwarantującego prawa osób i instytucji wykorzystujących informację publiczną.

Pełny tekst apelu dostępy na stronie Fundacji Panoptykon.

Koalicja popiera treść apelu, która jest zgodna z naszym stanowiskiem ws projektu nowelizacji ustawy.

Obszerny komentarz do szczegółowych zapisów projektu nowelizacji ustawy u Vagli.