plen

Marzenie o Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Na Kongresie Polskiej Edukacji organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych, Jarosław Lipszyc opowiedział o swoim marzeniu, jakim jest nieograniczony dostęp do zasobów dydaktycznych potrzebnych nauczycielom i uczniom, które mogliby bez przeszkód wykorzystywać. Więcej na temat realizacji marzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych i obszarów gdzie otwartość jest bardzo potrzebna w nagraniu z wystąpienia.

http://youtu.be/bhJWnLVwPnw