plen

Październikowy EBIB o otwartej nauce i edukacji

Redakcja Biuletynu EBIB zaplanowała na październik numer o otwartej nauce i edukacji. Jeśli prowadzicie ciekawe projekty, byliście na ważnej konferencji lub wiecie o takiej, chcecie podzielić się doświadczeniem i refleksją na temat otwartej nauki i edukacji, zgłaszajcie do Redakcji propozycje swoich artykułów tematycznych, raportów z badań, komunikatów etc. Redaktorką prowadząca numer jest Bożena Bednarek-Michalska.

Biuletyn to czasopismo o silnej reputacji i pozycji na mapie polskich otwartych czasopism. Artykuły są recenzowane przez zespół doświadczonych bibliotekarzy. Czasopismo udostępnia wszystkie swoje artkuły zgodnie z ideą open acess, bez restrykcji i opłat oraz dodatkowo na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 2.5 Polska. Istnieje możliwości rezygnacji z publikowania na wolnej licencji. W takiej sytuacji auorzy muszą podpisać stosowną umowę. Szczegółowe wymagania do autorów są dostępne na stronie Biuletynu.

Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji.