plen

Odświeżony Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Nasz Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych doczekał się już trzeciej aktualizacji :-) Tym razem poszliśmy maksymalnie w kwestie praktyczne.

Pobierz 3. wersję Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski

Rozbudowaliśmy katalog po zasobach o kilka istotnych inicjatyw, w ramach których opracowywane są otwarte treści m.in. na gruncie polskim:

  • Włącz Polskę, która oferuje materiały edukacyjne dla polskich dzieci uczących się za granicą. Materiały udostępniane są na licencji CC BY-SA w formie gotowych zestawów lub za pomocą narzędzia do tworzenia własnych modułów.
  • Otwórz książkę, będące cyfrową kolekcją współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów na różnych licencjach Creative Commons.

Do listy zasobów zagranicznych dodaliśmy m.in.:

  • FreePhotoBank – bazę „stockowych” (profesjonalnych zdjęć ilustracyjnych), zawiera ok 6500 zdjęć na licencji CC BY,
  • Teachers without Borders – międzynarodowa społeczność nauczycieli udostępniająca kursy online i materiały dydaktyczne na licencji CC BY,
  • Uniwersytet otwarty Peer 2 Peer University oparty na idei wzajemnego uczenia się od siebie jako formy samokształcenia i uczenia się przez całe życie (CC BY)
  • MERLOT będący bazą otwartych podręczników, modułów edukacyjne opracowywanych w ramach programu Uniwersytetu Stanowego Kalifornii. Ponad 3000 zasobów dostępne jest na licencjach Creative Commons i w Domenie publicznej.

Rozbudowaliśmy rozdział o wolnych licencjach (dodając piramidę otwartości) i jej rodzaje (prawną/techniczną). Do rozdziału o Domenie publicznej dodaliśmy omówienie stanu Domeny w Polsce, Dzień Domeny Publicznej, licznik i kalkulator DP. Najmocniej został rozbudowany rozdział dotyczący publikowania i oznaczania treści licencjami CC, gdzie znalazł się schemat pozwalający określić gotowość do publikacji na CC, sposoby oznaczania licencją różnych typów plików, poprawnego znakowania treści licencją. Opisane zostały aplikacje ułatwiające poprawnie oznaczać autorstwo i licencją oraz sprawdzanie czy dany zasób został udostępniony na otwartych zasadach (Open Attribute, CC Validator).

Aktualnie pracujemy nad przygotowaniem przewodnika w formacie otwartym oraz w wersji online :-)

Zapraszamy do lektury.