plen

Deklaracja Free Culture Forum 2010 – trwałość twórczości

Free Culture Forum skupiające kluczowe instytucje i aktywistów z całego świata w obszarze otwartej kultury i edukacji, opublikowało właśnie efekt spotkania z drugiego Forum, które odbyło się w Barcelonie w październiku 2010 r. Efektem pracy jest deklaracja na temat modeli ekonomicznych zapewniających trwałość twórczości (Sustainable models for creativity). Dokument jest kontynuacją, opracowanej podczas pierwszego Forum, Karty Innowacji, Kreatywności i Dostępu do Wiedzy (2009 r.), stanowiącej kompendium na temat dostosowania prawa autorskiego do wymagań czasów cyfrowych. KOED przetłumaczyła Kartę na j. polski.

Celem deklaracji jest promowanie innowacyjnych strategii rozwoju kultury, zakładających jej finansowanie przy zachowaniu otwartego dostępu i swobody korzystania z efektów twórczości. Autorzy wymieniają 10 różnych ekonomicznych modeli zapewniających rozwój i trwałość twórczości, przy czym publiczne finansowanie jest tylko jedną z dziesięciu możliwości.

Dokument jest skierowany do osób odpowiedzialnych za reformę polityki, obywateli, i aktywistów wolnej kultury jako narzędzie wpierające opracowanie strategii.

Uzupełnieniem deklaracji jest przewodnik typu know-to (30 stron).