plen

Stowarzyszenie EBIB przystąpiło do Koalicji

9 lutego 2011 roku Koalicja Otwartej Edukacji powiększyła się o nowego członka – Stowarzyszenie EBIB. W Koalicji jest kolejną instytucją reprezentującą świat kultury, nauki i Ruch Open Access. Stowarzyszenie powstało w 2010, by kontynuować prace rozpoczęte przez grupę wolontariuszy w 1997 roku. Praca ta polega na budowaniu serwisu informacyjnego dla bibliotekarzy polskich EBIB i prowadzeniu innych działań wspierających to środowisko zawodowe.

W ramach tego serwisu funkcjonuje: czasopismo fachowe  Biuletyn EBIB, Serwis Open Access oraz baza danych bibliotek polskich. Stowarzyszenie także współorganizuje cykliczne konferencje związane z usługami internetowymi, ostatnio Międzynarodową Konferencję Open Access. EBIB uruchomił także swój blog oraz profil na Facebooku.