plen

MSZ promuje CC

Dzięki współpracy z Creative Commons Polska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawarło w regulaminie konkursu grantowego „Pomoc rozwojowa 2011” warunek udostępnienia wyników projektów objętych prawami autorskimi na licencji CC BY.

Regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w punkcie 5.15 czytamy:

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie projektu będą zobowiązani do udostępnienia wszelkich wyników projektu mających cechy utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, aby licencjonowany utwór mógł być kopiowany, rozpowszechniany, odtwarzany i wykonywany, a także aby można było tworzyć utwory zależne.

„Pomoc rozwojowa 2011” to duży konkurs grantowy o wartości 34 mln, mamy nadzieję, że wprowadzona do niego zasada otwartości przyczyni się do popularyzacji licencji Creative Commons oraz stanie się wzorcem dla kolejnych konkursów grantowych.

Więcej informacji o konkursie na stronach MSZ.