plen

XI Tydzień Otwartej Nauki w Polsce 2020

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w Open Access Week 2020. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 19 do 25 października.


Hasłem tegorocznego Tygodnia Otwartej Nauki jest:

Open with purpose: taking action to built structural equity and inclusion.

Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu.

Zostało ono przyjęte po debacie w organizacji SPARC o nierównościach na świecie oraz niekorzystnych dla otwartości tendencjach, jakie narastają w państwach rządzonych przez ludzi, którzy dzielą nie łączą, zamykają nie otwierają się na odmienne kultury, tradycje i populacje. A nauka, kultura i edukacja powinny łączyć, być otwarte dla każdego.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu zamieszczone są na stronie Tygodnia Otwartej Nauki.