plen

TRIPLE User Research Survey – zaproszenie do wypełnienia ankiety na temat praktyk badawczych związanych z użyciem technologii cyfrowych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie zorganizowanej w ramach europejskiego projektu H2020 TRIPLE.

Ankieta skierowana jest w szczególności do europejskich badaczy i  pracowników naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (HS) na wszystkich etapach kariery zawodowej.

Twórcy ankiety są zainteresowani praktykami badawczymi związanymi z użyciem technologii cyfrowych. Obejmują one między innymi:

– narzędzia cyfrowe do prowadzenia kwerend, znajdowania, udostępniania i ponownego wykorzystywania materiałów, takich jak literatura, dane, projekty, profile naukowców itp.

– narzędzia do zarządzania i wyszukiwania materiałów

– narzędzia do prowadzenia badań (w tym gromadzenia danych i anotacji)

– narzędzia do tworzenia sieci kontaktów z innymi naukowcami lub instytucjami

Ankieta będzie aktywna do 30 czerwca 2020 r. Jest ona w języku angielskim i zawiera 21 pytań, na których udzielenie odpowiedzi powinno zająć 10-15 minut.

Ankieta dostępna na stronie: https://surveys.ekt.gr/index.php?r=survey/index&sid=819254&lang=en