plen

EBIB dostał grant na Tydzień Otwartej Nauki

MNiSW przyznało Stowarzyszeniu EBIB środki finansowe na rok 2018 na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę. W ramach grantu zostaną zrealizowane dwa zadania:

  1. Otwieramy naukę – udział Polski w międzynarodowych obchodach Open Access Week. Zadanie koordynuje Bożena Bednarek-Michalska i Iwona Sójkowska.
  2. Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO. Zadanie koordynuje Bożena Bednarek-Michalska i Marcin Wilkowski.

O środki te staraliśmy jako działacze KOED i razem z nimi będą te zadania realizowane.