plen

Wikipedia i otwarte repozytoria naukowe

Wikipedia i otwarte repozytoria naukowe – w jaki sposób mogą korzystać ze wzajemnej współpracy? Co zyskuje Wikipedia, a co repozytorium? W serwisie Otwarta Nauka został opublikowany artykuł na ten temat.

Repozytoria naukowe nie od dziś mają problemy z widocznością w Internecie. A deponowane tam materiały to przede wszystkim recenzowana literatura naukowa, należąca do grupy najbardziej wiarygodnych tekstów dostępnych online.

Z kolei zarzutem najczęściej słyszanym pod adresem Wikipedii jest jej wiarygodność. Z tego powodu tak istotnym elementem publikowanych w encyklopedii artykułów jest podanie źródeł, będących podstawą opracowania i redagowania treści. Choć nie same artykuły naukowe stanowią źródła dla wikipedystów, to w wielu przypadkach odniesienie do zasobu przechowywanego w otwartym repozytorium naukowym będzie bardzo pożądanym przez społeczność wikipedystów dodatkiem.

Potrzeby i możliwości Wikipedii i repozytoriów naukowych wzajemnie się uzupełniają. Im więcej otwartych treści w repozytoriach, tym większa szansa dla autorów artykułów Wikipedii na ich wyszukanie i dodanie do listy materiałów stanowiących bazę do opracowania artykułu. Dla repozytoriów to z kolei szansa na większą widoczność, wyższą liczbę odwiedzin.

Polecamy cały artykuł – do przeczytania w serwisie Otwarta Nauka.