plen

Otwarta Lekcja w Tygodniu Otwartej Edukacji 2015

Open Education Week 2015 Logo - Transparent BGW dniach 9-13 marca 2015 roku na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych, które jest dobrą okazją do rozpoczęcia debaty na temat równego prawa do wiedzy i edukacji oraz jakości kształcenia. Podczas tegorocznego Tygodnia także i my chcielibyśmy się włączyć w akcję promocji otwartych zasobów. Proponujemy zatem nauczycielom, nauczycielkom, bibliotekarzom i bibliotekarkom oraz aktywistom i aktywistkom w całej Polsce realizację LEKCJI OTWARTOŚCI.

Lekcje otwartości to 45-minutowe warsztaty przygotowane przez Centrum Cyfrowe i Stowarzyszenie Otwarte! we współpracy z nauczycielami i ekspertami edukacyjnymi. Jednego dnia, w trakcie Tygodnia Otwartej Edukacji, zapraszamy wszystkich chętnych edukatorów do przeprowadzenia warsztatu nt. otwartości dla swoich kolegów i koleżanek w jednej szkole, bibliotece, domu kultury lub innym miejscu, w którym tworzy się i wykorzystuje zasoby edukacyjne.

Celem tego warsztatu jest przede wszystkim zapoznanie danej grupy z ideą otwartości w edukacji i prezentacja prostych, ale wymiernych korzyści, które wiążą się z wyborem modelu otwartościowego. Nie chcemy zagłębiać się na tym etapie w szczegóły dotyczące prawnych aspektów wolnych licencji i otwartych materiałów, nie chcemy też prezentować uczestnikom szerokiego spektrum licencjonowania własnych materiałów. Zakładamy, że udział w warsztatach będą brali nauczyciele, którzy mają bardzo niewielką wiedzę o otwartych materiałach edukacyjnych i nie dostrzegają jeszcze korzyści płynących z ich używania w swojej pracy.

Warsztat ten składa się z kilku modułów, które można dobierać i ustawiać w zależności od potrzeb i charakteru grupy. Moduły te to m.in.: idea otwartości, przegląd linków do repozytoriów z poszczególnych przedmiotów (wymaga dostosowania do warunków lokalnych), wyszukiwanie zasobów (kilka wersji ćwiczenia), oraz najczęściej zadawane pytania. Jeśli prowadzący będzie miał na przykład do dyspozycji salę z kilkoma komputerami, to wybierze rozszerzoną wersję ćwiczenia z wyszukiwaniem zasobów, jeśli w jego grupie będą nauczyciele jednego tylko przedmiotu – wybierze mniej obszerną listę linków do omówienia, a jeśli będzie miał do czynienia z grupą bardziej zaawansowaną (diagnoza na podstawie ankiety przeprowadzonej przed warsztatem) – włączy moduł dotyczący tworzenia własnych materiałów. Warsztat zawiera także instrukcję dla prowadzącego tak, aby mógł się on jak najlepiej przygotować nawet jeśli nie czuje się ekspertem w kwestiach otwartej edukacji.

Do przeprowadzenia Lekcji otwartości wystarczy scenariusz, który udostępnimy na początku marca. Przygotujemy również 20 wyjątkowych pakietów zawierających: ramowy scenariusz warsztatu, materiały dodatkowe i materiały promujące Tydzień Otwartej Edukacji. Pakiety będą wsparciem dla tych z Państwa, którzy zdecydują się przeprowadzić Lekcje otwartości i potem nam o tym opowiedzieć.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się już teraz! Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: astokowska@centrumcyfrowe.pl (Anna Stokowska).

Będziemy promować Lekcje otwartości w mediach, będziemy o nich pisać na blogu, chcielibyśmy także pokazać potencjał polskich przestrzeni edukacyjnych do pracowania z otwartymi zasobami na arenie międzynarodowej. Mamy nadzieję podzielić się Państwa doświadczeniem z jak najszerszym gronem nauczycieli i entuzjastów edukacji.

Partnerami Tygodnia Otwartej Edukacji są Koalicja Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenie Otwarte! ”Otwarta lekcja” jest realizowana w ramach projektu “Równość w edukacji” finansowanego ze środków EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.