plen

Fundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego UW w KOED

klio5.cdrFundacja Naukowa Przyjaciół Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego „Klio” dołączyła do Koalicji Otwartej Edukacji. Jest już 25 organizacją, która przyłącza się do działań na rzecz wolności korzystania z materiałów edukacyjnych i naukowych w ramach koncepcji otwartej nauki i otwartego dostępu.  Fundacja „Klio” powstała w 1992 roku i jej celem jest wspieranie  działalności naukowej Instytutu Historycznego UW.

Do głównych zadań Fundacji „Klio” należy m.in. zaangażowanie w pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie badań naukowych dotyczących historii ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski, projekty digitalizacyjne wspierające humanistyczne badania naukowe, aktywne wspieranie inicjatyw wspierających rozwój nauk humanistycznych, etc.

Fundacja jest zaangażowana w promowanie idei otwartej nauki, a zwłaszcza otwartego dostępu do treści naukowych. Współpracuje z Muzeum Historii Polski, Wydziałem Historycznym UW, CEON oraz ICM UW. W planach jest uruchomienie wspólnych szkoleń z Centrum Cyfrowym – Projekt Polska. Jednym z ostatnich projektów Fundacji jest przeprowadzanie digitalizacji starodruków z kolekcji Biblioteki IH UW (www.starodruki.ihuw.pl). Podczas realizacji tego projektu Fundacja starała się wcielić w życie zasady otwartej nauki m.in:

  • Otwarty dostęp do publikacji/treści – wszystkie materiały na stronie dostępne są na licencji CC-BY-SA,
  • Otwarty dostęp do narzędzi i otwarta infrastruktura – system do prezentacji dostępny jest na wolnej licencji GNU General Public License, kod serwisu udostępniony został na GitHub dla wszystkich zainteresowanych do swobodnego wykorzystania,
  • Otwarte dane: wszystkie dane na stronie są udostępnione na zasadzie ODbL (do wymiany metadanych implementowany został protokół OAI-PAH – w trakcie wdrażania).

Aktualnie zostało zdigitalizowanych 609 starodruków.