plen

Spółdzielnia „Wiedza” – projekt Centrum Cyfrowego

SpoldzielniaCentrum Cyfrowe Projekt Polska realizuje projekt Spółdzielnia „Wiedza”. Projekt wyrasta z doświadczenia Centrum Cyfrowego zgromadzonego podczas licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, a dotyczących prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji.

Na projekt składają się 2 moduły:

  1. projekt edukacyjny dla liderów NGO z całej Polski, w ramach którego Centrum będzie zachęcać uczestników do świadomego, legalnego korzystania z treści dostępnych w internecie oraz do dzielenia się wiedzą i twórczością własnej organizacji z pomocą licencji Creative Commons. Elementem programu będzie również wykorzystywanie nowych technologii do zwiększania efektywności działań.
  2. kampania informacyjna, mająca na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych. Kampania zwróci uwagę na efektywność wydawania tych środków i mamy nadzieję, że jej efektem będzie zbudowanie poparcia dla idei otwierania zasobów w naszym pozarządowym środowisku oraz zawarcie idei otwartości przynajmniej w jednym programie grantowym.

Jak dotąd w ramach projektu:

  • odbył się booksprint  Zagadnienia prawne w publikowaniu prac naukowych, w ramach którego została opracowana publikacja „Wolne licencje w nauce. Instrukcja”.
  • powstała broszura informacyjna o prawie autorskim, licencjach Creative Commons i otwartości zasobów. Znajduje się w niej też dokładna „instrukcja obsługi” licencji CC, czyli przewodnik  jak wybrać odpowiednią licencję dla siebie.

Aby następne przygotowywane w projekcie pakiety z materiałami informacyjnymi były przydatne, prosimy  o wypełnienie ankiety potrzeb. Informacje o projekcie na www.otwartawiedza.pl