plen

Seminarium – zagadnienia prawne w publikowaniu prac naukowych

13 czerwca w siedzibie Centrum Cyfrowego odbędzie się seminarium i warsztat dla naukowców i redakcji czasopism humanistycznych. Spotkanie jest organizowane przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska i projekt BazHum prowadzony przez Muzeum Historii Polski. Seminarium będzie poświęcone zagadnieniom licencjonowania prac naukowych w celu zapewnienia im jak największej widoczności w sieci.

Seminarium będzie składało się z części wykładowej i warsztatowej. W części wykładowej poruszone zostaną zagadnienia podstaw prawa autorskiego, modeli dystrybucji prac naukowych Open Access a także licencjom Creative Commons jako narzędziu wspierającym widoczność publikacji naukowych. W części warsztatowej przedstawione zostaną praktyczne zagadnieniach dotyczące negocjowania i formułowania umów wydawniczych w taki sposób, aby zapewnić publikacjom naukowym największą ich widoczność i potencjalne wykorzystanie.

Szkolenie związane jest z prowadzonym przez Centrum projektem Biblioteka Otwartej Nauki, która zostanie otwarta podczas 8 urodzin Creative Commons Polska. Więcej o projekcie Biblioteka Otwartej Naukimożna przeczytać na stronie Centrum Cyfrowego oraz na blogu Emanuela Kulczyckiego.

Miejsce: Państwomiasto, ul. Andersa 29, Warszawa

Kiedy: 13 czerwca 2013 r., godz. 10:00-18:00

Zapisy: do 9 czerwca za pomocą formularza

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Pytania prosimy kierować na adres: kgrabowska@centrumcyfrowe.pl W temacie maila prosimy wpisać: seminarium.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu Spółdzielnia “Wiedza”.