plen

Featured

Rok temu Minister Kluzik-Rostkowska zapewniała, że tworzony za publiczne pieniądze podręcznik będzie w pełni otwarty, dostępny na wolnych licencjach. Tak się nie stało – w najnowszych podręcznikach do drugiej klasy 1/3 stron nie może być swobodnie kopiowana. Niewolna część ma niestety przełożenie na całość podręcznika. Zwracamy się w ramach konsultacji do Minister Kluzik-Rostkowskiej z prośbą, by zapewniła otwartość podręcznika dzieki dostępności wszystkich treści na wolnej licencji. Tak by każdy mógł z nich swobodnie […]

Read More

Od dziś (1 marca 2011 r.) pełne teksty artykułów zamieszczanych w 19. tytułach czasopism elektronicznych wydawanych w AGH są dostępne w Internecie bez żadnych ograniczeń. Także te najnowsze, które w otwarty sposób były dostępne dopiero po okresie 2 lat od daty publikacji. Obowiązująca polityka udostępniania zbiorów na AGH stawiała przed czytelnikami zasadnicze ograniczenia – wyjaśnia mgr. Ewa Dobrzyńska-Lankosz, dyrektor BG AGH. Dotychczas najnowsze artykuły autorstwa […]

Read More

W związku z prezydenturą Polski w UE, jesienią Wrocław stanie się Europejską stolicą kultury. W dniach 8-11 września odbędzie się Europejski Kongres Kultury, a podczas obchodów kilkanaście debat o roli kultury, spotkanie ministrów kultury i najważniejszych urzędników europejskich z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wydarzenia artystyczne – spektakle, koncerty, projekcje filmowe, wystawy z obszaru sztuk wizualnych, architektury i designu. Udział w nim mają wziąć m.in. Zygmunt Bauman, Vaclav Havel […]

Read More

Portal amerykańskiego Departamentu Pracy donosi, że rząd USA 20 stycznia 2011 r. ogłosił konkurs grantowy na tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych z budżetem 2 miliardów USD do wykorzystania w ciągu 4 lat trwania programu. Warunkiem koniecznym jest opublikowanie materiałów opracowanych w ramach grantu na wolnej licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa, co poza samym faktem ogromnego dofinansowania, jest ogromną wartością dodaną programu. Zdaniem Bona […]

Read More

Z niemałą przyjemnością publikujemy na blogu dwie pozycje dotyczące otwartości opracowane wspólnymi siłami przez ludzi skupiających się wokół Koalicji Otwartej Edukacji. Pierwszą jest nowa wersja Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Powstała w oparciu o Przewodnik opracowany na potrzeby szkolenia metodyków przeprowadzonego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w marcu 2010 r. Pobierz Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych oprac. Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski Drugą pozycją jest […]

Read More

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych przyjęła rekomendację otwartości publikacji dla sektora społecznego. Rekomendacja, przygotowana przez zespół KOED-u, zawiera reguły otwartości, mające pomóc organizacjom pozarządowym w pełni wykorzystać nowe możliwości dystrybucji wiedzy i skutecznie realizować statutowe misje.

Read More

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) placówka doskonalenia nauczycieli, zorganizowało szkolenie dla 90-ciu warszawskich metodyków na temat otwartych zasobów edukacyjnych. Szkolenie odbyło się 5 marca. Prowadził je Jarosław Lipszyc. Szkolenie obejmowało wprowadzenie do otwartych zasobów edukacyjnych, podstawy prawa autorskiego i otwartego licencjonowania treści oraz wprowadzenie do problematyki domeny publicznej. Kluczowym elementem szkolenia był przegląd serwisów otwartych zasobów edukacyjnych […]

Read More

O rozwoju idei otwartości w edukacji piszemy ostatnio wiele. Nie bez powodu, bo dużo ważnego się dzieje. Przykładem niech będą choćby dwa wydarzenia mijającego tygodnia – rekomendacja Przewodnika po otwartej nauce pracownikom polskich instytucji naukowych przez Departament Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uruchomienie pierwszego w Polsce repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych Open AGH. Diagnoza trendów edukacyjnych na 2010 rok opublikowana w corocznym HORIZON Report, dodatkowo potwierdza, […]

Read More

W ramach projektu Otwórz książkę ICM UW opublikowało Przewodnik po otwartej nauce. Publikacja, z którą zdecydowanie warto się zapoznać.  Przybliża naukowcom, studentom (oraz wszystkim innym zainteresowanym osobom) kwestie związane z otwartością komunikacji i współpracy naukowej. Przewodnik  to pierwsza, kompleksowa publikacja o otwartej nauce dostępna w języku polskim. Najwięcej miejsca autorzy poświęcają na założenia i działania ruchu Open Access, ale również szeroko opisane są inicjatywy na rzecz otwartych zasobów […]

Read More

Tym, którzy chcą dowiedzieć się na czym polega licencja Creative Commons Uznanie autorstwa (BY) oraz jakie są zalety jej stosowania, zdecydowanie polecamy pierwsze tłumaczenie publikacji CCLearn, opracowane przez CC Polska – Dlaczego CC BY? Publikacja w bardzo przystępny sposób wyjaśnia założenia licencji BY, odwołując się do trzech pozostałych warunków licencji Bez utworów zależnych, Użycie Niekomercyjne oraz Na tych samych warunkach, które przy wykorzystaniu materiałów […]

Read More