plen

Open Access

We wrześniu 2018 r. ogłoszono powołanie cOAlition S, koalicji europejskich agencji finansujących badania. Równocześnie cOAlition S ogłosiła Plan S, zgodnie z którym wszyscy koalicjanci wprowadzą najpóźniej w 2020 r. polityki otwartości, zobowiązując swoich beneficjentów do udostępniania publikacji w otwartym dostępie. W listopadzie opublikowane zostały bardziej szczegółowe Wytyczne, precyzujące kierunek zmian. Planowane zobowiązania zdecydowanie zmienią praktykę dzielenia się wiedzą w Europie i uczynią europejską naukę […]

Read More

Narodowe Centrum Nauki jest jednym z członków zawiązanej 4 września cOAlition S, czyli europejskiego porozumienia instytucji finansujących badania naukowe. Inicjatywa, działająca przy wsparciu Komisji Europejskiej, stanowi rozwinięcie Amsterdam Call for Action on Open Science, dokumentu przyjętego przez Radę ds. Konkurencyjności UE w dniu 27 maja 2016 r. Koalicję zbudowano dookoła Planu S, który składa się z jednego celu i 10 zasad. Nadrzędnym […]

Read More

MNiSW przyznało Stowarzyszeniu EBIB środki finansowe na rok 2018 na zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę. W ramach grantu zostaną zrealizowane dwa zadania: Otwieramy naukę – udział Polski w międzynarodowych obchodach Open Access Week. Zadanie koordynuje Bożena Bednarek-Michalska i Iwona Sójkowska. Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO. Zadanie koordynuje Bożena Bednarek-Michalska i Marcin Wilkowski. O środki […]

Read More

Platforma Otwartej Nauki (ICM UW) organizuje kolejne spotkanie „Otwarta nauka w pigułce„. Spotkanie ma na celu przedstawienie w zwięzły sposób tego, co najważniejsze w kontekście otwartego dostępu do publikacji i wyników badań. Adresowane jest przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 27 marca w BUW, w godz. 11:00-13:00, w sali 256. Przedstawione zostaną różne aspekty otwartej nauki, a przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych […]

Read More

Pod koniec poprzedniego roku skierowaliśmy list do ministra nauki z zapytaniem o losy polityki otwartej nauki w ministerstwie. Właśnie nadeszła odpowiedź, w której podsekretarz stanu, Piotr Dardziński, wyjaśnia, jakie kroki podjęło ministerstwo, by realizować tę politykę. Efekty analizy wyników wdrażania OD Na pytanine o efekty analizy wyników wdrażania otwartego dostępu w okresie przejściowym Ministerstwo wymieniło szereg inicjatyw promujących OA: szkolenia dla pracowników jednostek naukowych i uczelni, działania […]

Read More

Instytucje naukowe zgłosiły już pierwsze wydarzenia, jakie przygotowano na Tydzień Otwartej Nauki w Polsce.  Impreza tym roku odbywa od 23 do 29 października. Wszystkie wydarzenia anonsujemy na stronie portalu Uwolnij Naukę, KOED, EBIB i innych organizacji działających na rzecz otwartości. Prosimy instytucje, które chcą się dołączyć do działań o zgłaszanie imprez do Bożeny Bednarek-Michalskiej (bozena@umk.pl) lub przez formularz. Wydarzenie może być dowolne, każda forma będzie dobra […]

Read More

Zapraszamy do wspólnego świętowania otwartości w nauce! W tym roku Tydzień Otwartej Nauki jeszcze przed zmianą czasu na zimowy! Od 24 do 30 października na całym świecie będą trwały obchody Open Access Week znanego w Polsce jako Tydzień Otwartej Nauki. Koalicja Otwartej Edukacji (KOED), która w tym roku koordynuje obchody Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce zachęca wszystkie instytucje w Polsce, nie tylko naukowe, do przyłączenia się do obchodów i zgłoszenia organizowanych wydarzeń. Jeśli […]

Read More

Ruszają przygotowania do obchodów międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki (Open Access Week). W tym roku w ramach inicjatywy OpenAIRE zostało przygotowanych pięć webinariów na różne tematy związane z Otwartą Nauką. Każdy z pięciu dni tygodnia będzie poświęcony kluczowym zagadnieniom związnych z etyką i wdrożeniem reguły otwartości, szczególnie w nawiązaniu do programów Horyzont 2020 i misji OpenAIRE. Aby wziąć udział w webinarach należy się zarejestrować.

Read More

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami „Projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki” Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) pragnie zwrócić uwagę na znowelizowany przepis ustawy, odnoszący się do umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych (art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach […]

Read More

Wikipedia i otwarte repozytoria naukowe – w jaki sposób mogą korzystać ze wzajemnej współpracy? Co zyskuje Wikipedia, a co repozytorium? W serwisie Otwarta Nauka został opublikowany artykuł na ten temat. Repozytoria naukowe nie od dziś mają problemy z widocznością w Internecie. A deponowane tam materiały to przede wszystkim recenzowana literatura naukowa, należąca do grupy najbardziej wiarygodnych tekstów dostępnych online.

Read More