plen

Publikacje

Otwarte zasoby edukacyjne nie są tak naprawdę otwarte. Nauczyciele nie będą korzystać z otwartych zasobów ponieważ ich adaptacja jest zbyt czasochłonna. Otwarte treści nie są stabilne. Ich wykorzystanie doprowadzi do zapaści rynku wydawnictw edukacyjnych.  Brzmi znajomo? Każdy kto zawodowo zajmuje się otwartością, prowadzi badania, działa na rzecz promocji otwartych zasobów i wdraża politykę otwartości w instytucjach, na pewno spotkał się powyższymi zarzutami i obawami na temat otwartych zasobów. […]

Read More

6-7 listopada 2014 w warszawskim kinie Praha odbędzie się trzecia edycja Międzynarodowej Konferencji CopyCamp, skupiającej się na społecznych aspektach prawa autorskiego. Z tej okazji BookRage i Fundacja Nowoczesna Polska przedstawiają specjalną edycję BookRage. Zawiera ona książki z esejami o współczesnej kulturze, grach, internecie i bezpieczeństwie, a także ogólnie rozumianym postępie. Wśród nich m.in. polski przekład zbioru esejów Cory’ego Doctorowa przygotowanego przez Fundację Nowoczesna Polska: Kontekst. Eseje o wydajności, […]

Read More

W ramach przygotowań do obchodów międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki, ICM UW udostępniło w serwisie PON tłumaczenie książki Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access. „Otwarty dostęp” wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych. Polski przekład, opatrzony dedykowaną przedmową autora, został przygotowany przez zespół Centrum Otwartej Nauki ICM UW. W przedmowie od autora Peter Suber zawarł przesłanie do polskich naukowców, że: Możecie […]

Read More

Do katalogu z publikacjami na temat otwartości należy dodać najnowszą pozycję wydaną przez ICM UW – Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza. Jest kompleksowym opracowaniem stanu otwartości w polskiej nauce. W raporcie autorzy zaprezentowali kontekst instytucjonalny otwartej nauki, aspekty prawne i społeczne, istniejącą infrastrukturę oraz nowe formy otwartej nauki. Rozdziały poświęcone tym zagadnieniom to rzetelna diagnoza kondycji otwierania dostępu do publikacji naukowych przez polskich naukowców i instytucje. Coraz więcej […]

Read More

Centrum Cyfrowe w projekcie otwierającym zabytki opracowało publikację dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów kultury „Otwarte Zabytki dla młodzieży„. Przybliża ona kwestie otwartych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych, zawiera scenariusze zajęć wokół projektu Otwarte Zabytki oraz przewodnik „krok po korku” po serwisie otwartezabytki.pl. Publikacja przygotowana w ramach projektu finansowanego przez Fundację Orange w ramach Akademii Orange.

Read More

Broszura Creative Commons: konsekwencje blokowania użycia komercyjnego to ciekawa propozycja na półce publikacji otwartościowych. Autorzy pod lupę wzięli licencję, której wykorzystanie powoduje najwięcej wątpliwości i problemów czyli Creative Commons z warunkiem Użycie niekomerycjne. Broszura jest świetnym uzupełnieniem rozdziału publikacji W świetle GNU Dlaczego nie warto stosować licencji z warunkiem NC. Autorzy prezentują szereg argumentów dlaczego stosowanie licencji z NC nie jest efektywne i do jakich ograniczeń może prowadzić jej wybór dla […]

Read More

Udostępniamy piątą, zaktualizowaną wersję Przewodnika po Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Przewodnik składa się z kilku rozdziałów: 1) Otwartość w edukacji 2) Otwarte Zasoby Edukacyjne 3) Wolne licencje 4) Domena Publiczna 5) Katalog OZE 6) Wyszukiwanie OZE 7) Publikowanie i wykorzystanie otwartych treści w serwisach web 2.0 8) Oznaczanie treści otwartymi licencjami 9) Dostępność zasobów w Internecie.

Read More

Od kilku dni działa nowy serwis Szukamy.org – mały przegląd domeny publicznej. Jego celem jest promocja zasobów polskich bibliotek, archiwów oraz muzeów cyfrowych, a także edukacja do domeny publicznej, również w zakresie podstawowej świadomości prawnej oraz kompetencji związanych z wyszukiwaniem i wykorzystywaniem takich zbiorów.

Read More

W ramach Biblioteki CeON  ukazała się publikacja autorstwa dr. Krzysztofa Siewicza “Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne”. Publikacja ma na celu przybliżenie instytucjom publicznym decyzji jakie muszą podjąć podczas planowania udostępniania własnych produktów jako wolne oprogramowanie.

Read More

E-podręcznik, aby był w pełni otwarty, poza otwartością prawną i technologiczną, musi być również dostępny. Koalicja Otwartej Edukacji w opracowanych rekomendacjach dla Cyfrowej Szkoły oraz stanowiskach podkreślała, że jednym z priorytetów rządowego programu cyfryzacji szkoły powinno być zapewnienie dostępności materiałów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Oznacza to konieczność spełniania przez podręczniki rekomendacji W3C Web Content Accessibility Guidelines w wersji 2.0. Organizacje członkowskie Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni, do których należy […]

Read More