plen

Forsujemy

Koalicja Otwartej Edukacji przygotowała i udostępniła na stronie http://otwieramy.edu.pl petycję  na rzecz darmowych podręczników i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Petycja kierowana do Premiera i Rady Ministrów postuluje zmiany w systemie polskiej edukacji w zakresie udostępnienia podręczników szkolnych w internecie oraz wprowadzenia zasady, że wszystkie treści edukacyjne finansowane ze środków publicznych powinny być darmowe i dostępne online do swobodnego wykorzystania.

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) ogłosił konsultacje projektu regulaminu nowego programu Dziedzictwo Cyfrowe. Program ma na celu zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego i naukowego, a także jego ochronę w formie cyfrowej.
 Przewiduje digitalizację cennych zasobów archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych, muzealnych oraz zabytków, ich upowszechnianie za pośrednictwem Internetu oraz bezpieczne i długookresowe przechowywanie w postaci cyfrowej. Opracowaliśmy wspólne stanowisko ws projektu regulaminu, które wyraziliśmy w oficjalnym liście do NInA.

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny (NINA) jest operatorem Wieloletniego Programu Rządowego KULTURA+ uchwalonym przez Radę Ministrów na lata 2011-2015. „Udostępnianie zdigitalizowanego materiału w domenie publicznej” jest jednym z kryteriów oceny wniosków w ramach programu. NINA opublikowała dokument, w którym prezentuje własne rozumienie tego kryterium.

Read More

MKiDN przedstawiło do konsultacji nowy regulamin priorytetu 5 – Czasopisma programu MKiDN. Koalicja zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie wysłane w dniu dzisiejszym do MKiDN. Poniżej zamieszczamy jego treść. „Uważamy, że przy ocenie wartości społecznej należy usunąć punkt VI B d: „Przedstawienie oświadczenie o udostępnianiu w Internecie przez okres przynajmniej 24 miesięcy każdego numeru pisma objętego dotacją z chwilą ukazania się kolejnego numeru w jakości umożliwiającej […]

Read More

W odpowiedzi na zaproszenie MEN-u do społecznych konsultacji projektu nowelizacji rozporządzenia ws podręczników szkolnych, które zakłada wprowadzenie m.in obowiązkowych e-podręczników, Koalicja publikuje swoją opinię. Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę resortu edukacji dotyczącą wprowadzenia obowiązku publikacji podręczników w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie byłoby znaczącym krokiem na drodze do unowocześnienia polskiego systemu edukacji. Nie jest także bez znaczenia, że dystrybucja materiałów w formie elektronicznej jest wielokrotnie tańsza od dystrybucji […]

Read More

Jutro (17 sierpnia 2011) odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej, która zgodnie z obietnicą Premiera Donalda Tuska ma gwarantować zasadę, że “to, co powstaje za publiczne pieniądze jest własnością publiczną, a więc także tych, którzy chcą z tego korzystać w sposób wybrany przez siebie“. Nowelizacja z mocnym opóźnieniem wdraża zalecenia dyrektywy unijnej o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Read More

20 lipca na stronie MEN-u pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia ws podręczników szkolnych. Propozycja ministerstwa zakłada, że każdy podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego wydawany w formie papierowej będzie posiadał obowiązkowo wersję elektroniczną lub będzie wydawany tylko w wersji elektronicznej. Z obowiązku wyłączono podręczniki do nauczania języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej. Decyzja o wyborze wersji będzie należała do uczniów i ich rodziców, […]

Read More

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na początku czerwca ogłosiło konsultacje społeczne dotyczące dokumentów Komisji Europejskiej. W ramach konsultacji instytucje mogły zgłaszać swoje uwagi na temat 3 dokumentów: Dyrektywy ws Dzieł Osieroconych, Strategii IPR oraz powierzeniu OHIM spraw z zakresu egzekwowania praw własności intelektualnej. Koalicja Otwartej Edukacji przygotowała swoje stanowisko ws tych trzech dokumentów.

Read More

W ramach toczącej się, dość gorącej debaty nad kształtem prawa o powtórnym wykorzystaniu  informacji z sektora publicznego, Internet Society Polska, Fundacja Panoptykon, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania przygotowały wspólnie uwagi do udostępnionego nam projektu nowelizacji. Nasz główny postulat zmierza do zapewnienia zasady bezwarunkowości powtórnego wykorzystania informacji, czyli odebrania instytucjom publicznym prawa do arbitralnego narzucania zasad, na jakich obywatele czy firmy mogą przetwarzać […]

Read More

2 czerwca 2011 r. została uruchomiona nowa wersja portalu Scholaris. Poza odświeżonym interfejsem, portal posiada także nowy regulamin umieszczania zasobów edukacyjnych. Jednak jego zapisy uniemożliwią upowszechnianie materiałów edukacyjnych opublikowanych na wolnych licencjach (w szczególności punkty 3 i 4 § 14 regulaminu). Dotyczy to nie tylko organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych tworzących takie materiały, ale również publikacji edukacyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa przez instytucje publiczne. […]

Read More