plen

Zespół KOED

Aleksandra Czetwertyńska Przewodnicząca
Polonistka, trenerka, koordynatorka i autorka projektów edukacyjnych. Od lat związana z edukacją i środowiskiem NGO. Koordynowała m. in. projekty edukacji filmowej (Filmoteka Szkolna. Akcja!), czytelniczej (Miłosz OdNowa), kulturalnej (Sztuka Zaangażowania). W fundacji Centrum Cyfrowe prowadzi Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd” oraz zajmuje się wdrażaniem otwartości w szkołach i wśród nauczycieli. Prowadzi warsztaty i szkolenia z tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i wykorzystania nowoczesnych technologii w szkole. Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Aleksandra Saczuk
Członkini prezydium
autorka i redaktorka materiałów edukacyjnych, trenerka, tworzy i prowadzi programy edukacyjne w Fundacji Szkoła z Klasą. Bliska jest jej metoda design thinking – projektowania rozwiązań w oparciu o pogłębioną analizę potrzeb odbiorców. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała w organizacjach pozarządowych, w polskiej i francuskiej administracji oraz na uczelni, gdzie prowadziła projekty badawcze. Wierzy w otwartą edukację i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw. Lubi czytać, bawić się językiem polskim, jeździć na rowerze i być wśród ludzi.
Iwona Sójkowska
Członkini prezydium
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie bibliologii. Od 1998 r. związana z Biblioteką Politechniki Łódzkiej. Aktywnie uczestniczy w życiu środowiska bibliotekarzy. Od 2007 r. jestem członkiem Redakcji Elektronicznej Biblioteki EBIB – serwisu, który promuje otwartość w nauce i edukacji oraz publikowanie na wolnych licencjach i udostępnianie publikacji zgodnie z ideą Open Access. Od 2015 r. jest prezesem Stowarzyszenia EBIB. Współpracuje z bibliotekarzami w Polsce oraz za granicą. Prywatnie aktywnie praktykuje jogę.
Natalia Gruenpeter
Członkini prezydium
pracuje w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego działającym na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zajmuje się m.in. Biblioteką Nauki, organizacją warsztatów i promocją otwartych modeli komunikacji naukowej. Współpracuje także z Filmoteką Szkolną jako edukatorka filmowa. Ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Interesuje się kinem, fotografią, kulturą amerykańską i literaturą.