plen

Zespół KOED

Klaudia Grabowska Przewodnicząca od 2008 koordynatorka Creative Commons Polska; pracując dla instytucji publicznych i trzeciego sektora stworzyła i zrealizowała wiele projektów na pograniczu humanistyki i nowych technologii. Zajmuje się budową narzędzi informatycznych oraz udostępnianiem zasobów dziedzictwa w sieci. Stworzyła program wspierający instytucje dziedzictwa w Centrum Cyfrowym (2013-2016). Założyła grupę badawczą Kierunek Zwiedzania (2016), która zgłębia relacje instytucji kultury i ich odbiorców. Stypendystka Institute for Open Leadership (2015) i mentorka programu (2016).
Marta Puciłowska Członkini prezydium trenerka i nauczycielka, wiceprezeska Fundacji Szkoła z Klasą, koordynuje akcję edukacyjną Szkoła z Klasą 2.0. Prowadzi warsztaty dla dorosłych i dzieci. W pracy korzysta, między innymi, z elementów metody uczenia się prze odkrywanie (inquiry-based learning), projektowania rozwiązań na podstawie analizy potrzeb (design thinking), oraz sztuki opowiadania historii.
Dorota Szkodzińska Członkini prezydium jako kierowniczka Działu Wydawnictw i Zasobów Cyfrowych w Muzeum Historii Polski współtworzy strategię rozwoju instytucji, dba o jej cyfrową obecność w sieci i zajmuje się wdrażaniem w Muzeum polityki otwartości. Za działania na rzecz demokratyzacji dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego uznana w 2015 za Lidera Innowacji (NewEurope Challenger).
Michał Starczewski Członek prezydium wspiera rozwój otwartych modeli komunikacji naukowej. Wraz z zespołem Platformy Otwartej Nauki działającej w ramach ICM na Uniwersytecie Warszawskim buduje narzędzia dla naukowców, wydawców i instytucji akademickich, a także prowadzi działalność szkoleniową i ekspercką. Współredagował serwis Historia i Media oraz Otwarta Nauka. Z wykształcenia jest historykiem i prawnikiem. Chciałby, aby Koalicja Otwartej Edukacji pomagała łączyć świat akademicki z domenami kultury oraz edukacji przed- i pozaakademickiej.
Joanna Orlik Członkini prezydium od 10 lat związana z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, samorządową instytucją kultury, zajmującej się rozwojem sektora kultury w województwie małopolskim. Stworzyła i przez 5 lat prowadziła interdyscyplinarny kwartalnik „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, poświęcony edukacji przestrzennej. Działała w programach związanych z edukacją kadr kultury, prowadziła warsztaty, pisała projekty. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Polonistyki UJ dotyczącą znaczenia polskiej kultury dla relacji polsko-rosyjskich w latach 60. XX w. Prywatnie przekonana, że dużo da się zrobić.