plen

Zespół KOED

Aleksandra Czetwertyńska Przewodnicząca
Polonistka, trenerka, koordynatorka i autorka projektów edukacyjnych. Od lat związana z edukacją i środowiskiem NGO. Koordynowała m. in. projekty edukacji filmowej (Filmoteka Szkolna. Akcja!), czytelniczej (Miłosz OdNowa), kulturalnej (Sztuka Zaangażowania). W fundacji Centrum Cyfrowe prowadzi Spółdzielnię Otwartej Edukacji „SpołEd” oraz zajmuje się wdrażaniem otwartości w szkołach i wśród nauczycieli. Prowadzi warsztaty i szkolenia z tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych i wykorzystania nowoczesnych technologii w szkole. Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Aleksandra Saczuk
Członkini prezydium
autorka i redaktorka materiałów edukacyjnych, trenerka, tworzy i prowadzi programy edukacyjne w Fundacji Szkoła z Klasą. Bliska jest jej metoda design thinking – projektowania rozwiązań w oparciu o pogłębioną analizę potrzeb odbiorców. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywała w organizacjach pozarządowych, w polskiej i francuskiej administracji oraz na uczelni, gdzie prowadziła projekty badawcze. Wierzy w otwartą edukację i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw. Lubi czytać, bawić się językiem polskim, jeździć na rowerze i być wśród ludzi.
Michał Starczewski
Członek prezydium
wspiera rozwój otwartych modeli komunikacji naukowej. Wraz z zespołem Platformy Otwartej Nauki działającej w ramach ICM na Uniwersytecie Warszawskim buduje narzędzia dla naukowców, wydawców i instytucji akademickich, a także prowadzi działalność szkoleniową i ekspercką. Współredagował serwis Historia i Media oraz Otwarta Nauka. Z wykształcenia jest historykiem i prawnikiem. Chciałby, aby Koalicja Otwartej Edukacji pomagała łączyć świat akademicki z domenami kultury oraz edukacji przed- i pozaakademickiej.