plen

Slajd 18 – W ‚terenie’ ludzie otwierają dla nas drzwi, my otwieramy dla nich zasoby