plen

Wyróżnione informacje

Latest Articles

Latest Articles

Prezentacje z konferencji "Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce"

Poniżej publikujemy prezentacje z wystąpień Richarda Baraniuka, Susan d’Antoni, Marka Niezgódki, Alka Tarkowskiego i Tomasza Ganicza. Udostępniamy również tłumaczenia tekstów wystąpień Richarda […]

Punkt przełomowy jest ciągle przed nami

Ciągle znajdujemy się na początku naszej drogi i wydaje mi się, że cały ruch nie osiągnął jeszcze punku przełomowego, żeby wejść na ścieżkę szybkiego, ekspansywnego rozwoju. […]

Konferencja Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce w Sejmie

Koalicja Otwartej Edukacji zorganizowała konferencję pt. „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”, która odbyła się pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Konferencja […]

Richard Stallman na Konferencji Wikimedia Polska 2009

Konferencja Wikimedia Polska 2009 odbędzie się w dniach 1-3 maja (piątek-niedziela) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie, niedaleko Warszawy. Konferencja […]

Konferencja "Otwarta nauka w Polsce", 5 maja 2009

5 maja 2009 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja “Otwarta nauka w Polsce”. Konferencja będzie poświęcona prezentacji projektu „Otwórz książkę” w szerszym kontekście […]

Konferencja "Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce"

Konferencja została zorganizowana pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Odbyłasię w czwartek, 23 kwietnia o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej […]

Warsztaty KOED: Jak prowadzić z sukcesem projekty Otwartych Zasobów Edukacyjnych?

Zapraszamy do udziału w cyklu dwóch warsztatów dotyczących tworzenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Warsztaty są kontynuacją konferencji „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”, która odbędzie się […]

Sprostowanie do artykułu "DVD zamiast książki" w dzienniku Polska

Dzisiejsze wydanie dziennika Polska przyniosło artykuł „DVD zamiast książki w tornistrze”, w którym niestety znalazły się błędne informacje na temat Koalicji Otwartej Edukacji. […]

Open Educational Resources in Poland Conference

The conference is organized under the honorary patronage of the Marshal of the Sejm of the Republic of Poland Mr. […]

Konferencja „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”

Koalicja Otwartej Edukacji ma zaszczyt zaprosić na konferencję zatytułowaną „Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce”, organizowaną pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława […]