plen

Wyróżnione informacje

Latest Articles

Latest Articles

Opinia KOED dot. projektu rozporządzenia MNiSW

W związku z trwającymi publicznymi konsultacjami projektu Rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, Koalicja Otwartej Edukacji, która wielokrotnie była społecznym partnerem MNiSW, […]

Prawo panoramy – publiczne konsultacje

Ruszyły publiczne konsultacje w sprawie tzw. prawa panoramy – czyli prawa do publikowania fotografii utworów wystawionych przy drogach publicznych bez konieczności uzyskiwania […]

Raport NIK „Digitalizacja Dóbr Kultury w Polsce” – opinia KOED

W kwietniu bieżącego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport zatytułowany DIGITALIZACJA DÓBR KULTURY W POLSCE, który dotyczy postępów digitalizacji w naszym kraju. Jako organizacja, […]

Raport nt uwarunkowań i szans rozwoju OZE w Polsce

Centrum Cyfrowe opublikowało najnowszy raport Otwarte Zasoby Edukacyjne w Polsce – uwarunkowania i szanse rozwoju, w którym została przeanalizowana sytuację otwartych zasobów w Polsce […]

Efekty pierwszego hakatonu Otwartych Zasobów Edukacyjnych

W trakcie Tygodnia Otwartej Edukacji 2016 odbył się w Katowicach pierwszy hakaton Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Grupa 25 nauczycieli spotkała się by dyskutować na temat […]

Pytamy MNiSW o otwarty dostęp

Koalicja Otwartej Edukacji zwróciła się do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina z pytaniem o dalsze kroki MNiSW w realizacją zapisów zawartych w dokumencie Kierunki […]

Kurs online o Otwartych Zasobach Edukacyjnych dla nauczycieli akademickich

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska zaprasza wszystkich nauczycieli akademickich do udziału w kursie online Efektywne (wy)korzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Celem kursu jest przede […]

Tydzień Otwartej Edukacji – Minihakaton Edukacyjny w Katowicach!

W ramach obchodów tegorocznego Tygodnia Otwartej Edukacji, Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Superbelfrzy RP oraz Medialab Katowice organizują w najbliższy weekend (12-13 marca) minihakaton, […]

Jak korzystasz ze strony KOED? Wypełnij ankietę

Jak korzystacie ze strony Koalicji Otwartej Edukacji? Jak długo z nami jesteś? Jak często nas odwiedzacie? Jakich treści szukacie? Co znajdujecie, a czego […]

Tydzień Otwartej Edukacji 2016

W dniach 7-11 marca 2016 na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych oraz akcentujące społeczne prawo […]