plen

Projekty otwartościowe

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA – biblioteka cyfrowa i jednocześnie narzędzie do odkrywania zasobów  (w szczególności poprzez specjalnie tworzone kolekcje widoczne na stronie głównej) oraz możliwości zbierania własnych kolekcji i zapisywania ich (opcja dostępna po założeniu konta, niestety pobieranie plików graficznych również dostępne jest dopiero po zalogowaniu).  Większość zasobów Polony znajduje się domenie publicznej i jest w ten sposób oznaczona, obok pozostałych danych o źródle, datach powstania, autorze, ew. występowaniu w literaturze.

Polskie Biblioteki Cyfrowe – od roku 2002 budują narodowy zasób cyfrowy, wiele materiałów z tego zasobu udostępniają w sposób otwarty. Wzbogacają polską domenę publiczną, wdrażają międzynarodowe standardy w tym także wolne licencje.  Wprowadziły swoje kolekcje do wspólnego repozytorium europejskiego “Europeana”.

Repozytorium cyfrowe Filmoteki Narodowej udostępnia od 2012 stare filmy polskie zarówno dokumentalne, jak i fabularne.

Polskie repozytoria naukowe otwarte buduje się w Polsce od 10 lat, są one widoczne w międzynarodowych wyszukiwarkach naukowych takich jak Google Scholar czy BASE:

 1. ECNIS – Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
 2. AMUR – Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań
 3. RUW – Uniwersytet Warszawski
 4. CEON – ogólnopolskie repozytorium naukowe ICM
 5. RUMAK – Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
 6. SUW – Politechnika Krakowska
 7. IBB PAS – Polska Akademia Nauk, Warszawa
 8. ENY – Politechnika Wrocławska
 9. RUŁ – Uniwersytet Łódzki
 10. PCSS – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
 11. WSB-NLU – Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu
 12. ArtDok Polska – Instytut Historii Sztuki UJ

Polskie kursy otwarte

Scholaris to portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Materiały dostępne na portalu są zgodne z nową podstawą programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

Wszechnica – wykłady w Internecie upowszechniane przez Fundację Wspomagania wsi i Collegium Civitas – w zbiorach znaleźć można m.in. cykl wykładów dla maturzystów, cykl spotkań towarzyszących wystawom w Muzeum Narodowym w Warszawie, reportaże Fundacji Wspomagania Wsi poświęcone naszym rodzimym rasom zwierząt gospodarskich czy wywiady i inne.

Zobacz także projekty otwarte członków KOED