plen

O Koalicji

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Koalicja jest grupą odpowiedzialną za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Organizuje różnorodne konferencje, seminaria i warsztaty, które mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty i tworzenie otwartych treści edukacyjnych. Warto zaznaczyć, że Koalicja działa także aktywnie na szczeblu rządowym, gdzie podejmuje szereg działań w kierunku uświadomienia i przekonania władz, że wspieranie otwartej edukacji i otwartych zasobów jest naszą wspólną korzyścią.

Prezydium Koalicji:

  • Kamil Śliwowski – przewodniczący (kamilsliwowski@gmail.com), Centrum Cyfrowe
  • Lidia Stępińska-Ustasiak, ICM UW
  • Dorota Szkodzińska, Muzeum Historii Polski
  • Joanna Orlik, Małopolski Instytut Kultury
  • Marta Puciłowska, Fundacja Szkoła z Klasą

Koordynatorka działań Koalicji Otwartej Edukacji:
Marta Niedziałkowska, marta.niedzialkowska(at)nowoczesnapolska.org.pl

Koalicja powstała dzięki porozumieniu 4 instytucji reprezentujących edukację i naukę: Fundację Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Działamy od 27 listopada 2008 roku.