O Koalicji
11 listopada 2011

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów edukacyjnych rozumianych jako materiały, które są udostępnione w sposób otwarty i gwarantujący ich odbiorcom wolność wykorzystywania i odtwarzania utworu, wolność poznawania dzieła oraz stosowania zawartych w nim informacji, wolność redystrybucji i wolność dystrybucji dzieł pochodnych.

Koalicja jest grupą odpowiedzialną za kształtowanie i promowanie otwartej edukacji w Polsce. Organizuje różnorodne konferencje, seminaria i warsztaty, które mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w otwarte projekty i tworzenie otwartych treści edukacyjnych. Warto zaznaczyć, że Koalicja działa także aktywnie na szczeblu rządowym, gdzie podejmuje szereg działań w kierunku uświadomienia i przekonania władz, że wspieranie otwartej edukacji i otwartych zasobów jest naszą wspólną korzyścią.

Prezydium Koalicji:

  • Kamil Śliwowski – przewodniczący (kamilsliwowski@gmail.com) Creative Commons Polska
  • Alek Tarkowski vice-przewodniczący (atarkowski(at)centrumcyfrowe.pl), Centrum Cyfrowe Projekt: Polska
  • Lidia Stępińska-Ustasiak (L.Stepinska-Ustasiak@icm.edu.pl), ICM UW
  • Tomasz Ganicz (tomasz.ganicz(at)wikimedia pl), Stowarzyszenie Wikimedia Polska
  • Michał „Rysiek” Woźniak (jrysiek(at)hackerspace.pl), Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Koordynatorka działań Koalicji Otwartej Edukacji:
Marta Niedziałkowska, marta.niedzialkowska(at)nowoczesnapolska.org.pl

Koalicja powstała dzięki porozumieniu 4 instytucji reprezentujących edukację i naukę: Fundację Nowoczesna Polska, ICM UW, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Działamy od 27 listopada 2008 roku.