plen

W ramach booksprintu organizowanego przez Centrum Cyfrowe i projekt BazHum prowadzony przez Muzeum Historii Polski została opracowana publikacja Wolne licencje w nauce. Instrukcja. Książka jest skierowana  do autorów – humanistów (choć nie tylko), chcących dowiedzieć się jak efektywnie udostępniać i zwiększać widoczność swoich prac w sieci dzięki wolnym licencjom. W Instrukcji znajdziemy przystępne wyjaśnienie podstaw prawa autorskiego i licencji Creative Commons, argumenty, że warto wykorzystywać wolne licencje do publikowania […]

Read More

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w ramach projektu Otwarte NGO organizuje pierwsze z cyklu bezpłatnych szkoleń z podstaw prawa autorskiego i wolnych licencji. Szkolenie jest skierowane do pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych. Odbędzie się 15 lutego w Krakowie. Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenie udziału do 8 lutego pod adresemjdanecki@centrumcyfrowe.pl z tytułem maila: Szkolenie otwarte NGO.

Read More

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało oficjalny poradnik w postaci pytań i odpowiedzi dotyczący praw autorskich w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Jest to zarazem pierwsze stanowisko zalecające stosowanie wolnych licencji Creative Commons do udostępniania rezultatów wypracowanych w projektach PO KL. Poradnik to także zestaw rad, jak najlepiej regulować licencje CC na poziomie umów. To  bardzo ważny dokument z perspektywy dotychczasowych interpretacji regulaminów PO KL przez różne […]

Read More

MKiDN na dniach uruchamia swój nowy program Obserwatorium Kultury. Jego celem jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. Polecamy uwadze par. 26 regulaminu, którego zapisy gwarantują dowolne wykorzystanie wszystkich materiałów, wyników i kodu oprogramowania stworzonego z tego priorytetu bez ograniczeń prawnych. 

Read More

2 czerwca 2011 r. została uruchomiona nowa wersja portalu Scholaris. Poza odświeżonym interfejsem, portal posiada także nowy regulamin umieszczania zasobów edukacyjnych. Jednak jego zapisy uniemożliwią upowszechnianie materiałów edukacyjnych opublikowanych na wolnych licencjach (w szczególności punkty 3 i 4 § 14 regulaminu). Dotyczy to nie tylko organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych tworzących takie materiały, ale również publikacji edukacyjnych finansowanych ze środków budżetu państwa przez instytucje publiczne. […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji z myślą o otwartościowych projektach, w których uczestniczy młodzież w wieku 13-18 lat przygotowała wzór umowy o nieodpłatne udostępnienie praw na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Na podstawie umowy młody twórca zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody instytucji/osobie na wykorzystanie dzieła. Umowa ta powinna być wykorzystana, jeśli autor nie pobiera wynagrodzenia.

Read More

16 lutego 2011, godz. 18:00 w krakowskim „Klubie pod Jaszczurami” odbędzie druga edycja SocialCampu – cyklicznych spotkań branży interaktywnej i pozarządowej. Tym razem dyskusja na temat „wolnej kultury”. Wstęp wolny. Omawiane będą m.in. zagadnienia związane z wolnymi licencjami, ograniczaniem praw autorskich w domenie publicznej, wykorzystaniem (hakowaniem) danych publicznych, rozwojem czytelnictwa w sieci i metodzie warsztatowej „Open Space”.

Read More

Narodowy Instytut Audiowizualny w dniach 18-20 listopada organizuje konferencję Kultura 2.0 Kultura Odnawialna na temat kierunków rozwoju współczesnej kultury. W programie między innymi sesje o prawie autorskimi i utworach osieroconych oraz cały dzień poświęcony przemianom instytucji kultury (w których otwartość odgrywa dużą rolę). Podczas konferencji będzie można posłuchać wystąpień przedstawicieli instytucji kultury, urzędów, mediów i organizacji pozarządowych z całej Europy w tych pracowników Creative Commons z Holandii […]

Read More

W portalu NGO.pl ukazał się obszerny wywiad z Jarosławem Liszycem na temat zalet stosowania wolnych licencji w działaniu organizacji pożytku publicznego. Przyczynkiem do wywiadu było przyjęcie Rekomendacji dotyczącacej reguł otwartości publikacji dla organizacji pozarządowych przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. Na pytanie Marty Chowaniec, redaktorki portalu NGO.pl, czemu rekomendacja wolnych licencji dla organizacji trzeciego sektora jest sensowa, Jarosław Lipszyc wymienia kilka czynników, które […]

Read More

Anatomia wolnych licencji to praktyczna broszura o wolnych licencjach opracowana przez Stowarzyszenia Wikimedia Polska. W przystępny sposób tłumaczy podstawy i ideę wolnego licencjonowania oraz przedstawia zalety wolnych licencji i domeny publicznej. W Anatomii… znaleźć można wskazówki jak prawidłowo oznaczać własne prace, które chcemy opublikować na w pełni otwartych zasadach oraz w jaki sposób zaznaczać, że z takich właśnie prac skorzystaliśmy sami.

Read More