plen

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim organizuje szkolenie dla bibliotekarzy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 10 i 11 maja 2011 r. Szkolenie jest adresowane do bibliotekarzy pracujących w działach udostępniających zbiory biblioteczne i informacje, tworzących materiały metodyczne, informacyjne, szkoleniowe, promocyjne oraz pracowników zarządzający stroną internetową tak, aby w sprawny i efektywny sposób wykorzystywali otwarte zasoby edukacyjne i naukowe w swojej pracy oraz aby byli […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zapraszają aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie o Otwartych Zasobach Edukacyjnych. Szkolenie obejmie podstawy prawa autorskiego i wolnego licencjonowania, modeli Open Access i Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się prawnymi i technicznymi aspektami funkcjonowania zasobów edukacyjnych.

Read More

W ramach programu Kadra Kultury w dniach 8-10 marca 2011 r. obędzie się szkolenie Prawo autorskie i creative commons w instytucjach kultury. Szkolenie skierowanie jest do managerów projektów kulturalnych i pracowników instytucji kultury. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa autorskiego w kontekście działań instytucji kultury, a także zaprezentowanie zasad udostępniania twórczości na licencji Creative Commons.

Read More

Wsparcie Bibliotek w dniu 9 marca 2011 r. zaprasza na szkolenie pod tytułem Otwarte Zasoby Edukacyjne – o tym jak uwolnić informację i wykorzystać bogactwo sieci w działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej. Szkolenie jest adresowane do bibliotekarzy akademickich, osób zajmujących się organizacją źródeł elektronicznych, zainteresowanych rozwojem elektronicznej informacji, prowadzących szkolenia, a także osób, których codzienne zadania zawodowe związane są z poszukiwaniem informacji.

Read More

Koalicyjni openerzy zaktywizowani! Z inicjatywy uczestniczek szkolenia animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury, które organizowaliśmy w czerwcu, Ewy Rozkosz oraz Mai Wilczewskiej-Wojczyszyn, odbędą się dwa szkolenia poświęcone otwartym zasobom edukacyjnym. Wrocław Pierwsze szkolenie „Otwarte Zasoby Edukacyjne”, organizowane przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną  jest skierowane do bibliotekarzy z bibliotek publicznych regionu wrocławskiego. Szkolenie odbędzie się 30 września. W programie m.in. podstawy prawa autorskiego, wyszukiwanie otwartych zasobów […]

Read More

Zakończyliśmy rekrutację na szkolenia animatorów otwartej edukacji, nauki i kultury. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wyraziły chęć udziału w szkoleniach i zostania trenerem KOED-u. Przeanalizowaliśmy dokładnie wszystkie zgłoszenia i spośród 50. wybraliśmy 15. osób. Wybór nie był prosty, ponieważ zgłosiło się wiele osób działających w bardzo ciekawych środowiskach. Ze względu na duże zainteresowanie postaramy się zorganizować kolejne szkolenie. Jednocześnie bardzo cieszy nas fakt, że aż […]

Read More

OTWÓRZ się na KOED! Jeśli otwartość jest nie tylko Twoją cechą charakteru, ale chcesz także inspirować ludzi i pomagać innym, wierzysz, że kultura, nauka i edukacja są podstawowymi czynnikami rozwoju naszego kraju, to… Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) zaprasza aktywnych działaczy nauki, kultury, edukacji, sektora pozarządowego na szkolenie dla przyszłych animatorów otwartej edukacji. Poszukuje osób, które chcą szerzyć   i wdrażać w projektach oraz organizacjach wiedzę o wolnych i otwartych […]

Read More

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń (WCIES) placówka doskonalenia nauczycieli, zorganizowało szkolenie dla 90-ciu warszawskich metodyków na temat otwartych zasobów edukacyjnych. Szkolenie odbyło się 5 marca. Prowadził je Jarosław Lipszyc. Szkolenie obejmowało wprowadzenie do otwartych zasobów edukacyjnych, podstawy prawa autorskiego i otwartego licencjonowania treści oraz wprowadzenie do problematyki domeny publicznej. Kluczowym elementem szkolenia był przegląd serwisów otwartych zasobów edukacyjnych […]

Read More

3 listopada w Szczecinie odbędzie się szkolenie ”Wolna kultura i edukacja. Szkolenie z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i licencji Creative Commons w praktyce managera instytucji kultury i edukacji„. Spotkanie jest kierowane głównie do kadry zarządzającej i animatorów życia kulturalnego. Szkolenie w formie warsztatów poprowadzi Jarosław Lipszyc. Uczestnicy obok zdobycia wiedzy teoretycznej, dowiedzą się, jake wyzwania w praktyce stoją przed konkretnymi instytucjami kultury i edukacji, które chcą promować otwartą edukację i kulturę. Program […]

Read More