plen

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) uruchomił Bazę Narzędzi Dydaktycznych. To zbiór zadań do pracy z uczniem, który stanowi wsparcie dla nauczycieli, którzy poszukują ciekawych pomysłów na urozmaicenie lekcji polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii. Zadania są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Mogą zatem być wykorzystane dowolnie przez nauczycieli, poza zastosowaniem komercyjnym. Baza […]

Read More

W odpowiedzi na zaproszenie MEN-u do społecznych konsultacji projektu nowelizacji rozporządzenia ws podręczników szkolnych, które zakłada wprowadzenie m.in obowiązkowych e-podręczników, Koalicja publikuje swoją opinię. Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę resortu edukacji dotyczącą wprowadzenia obowiązku publikacji podręczników w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie byłoby znaczącym krokiem na drodze do unowocześnienia polskiego systemu edukacji. Nie jest także bez znaczenia, że dystrybucja materiałów w formie elektronicznej jest wielokrotnie tańsza od dystrybucji […]

Read More

20 lipca na stronie MEN-u pojawił się projekt nowelizacji rozporządzenia ws podręczników szkolnych. Propozycja ministerstwa zakłada, że każdy podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego wydawany w formie papierowej będzie posiadał obowiązkowo wersję elektroniczną lub będzie wydawany tylko w wersji elektronicznej. Z obowiązku wyłączono podręczniki do nauczania języka obcego nowożytnego oraz materiały edukacyjne dla klas I-III szkoły podstawowej. Decyzja o wyborze wersji będzie należała do uczniów i ich rodziców, […]

Read More

W portalu edunews.pl Marcin Polak opublikował dziś ciekawą opinię na temat kondycji i przyszłości polskiej szkoły. Redaktor stawia pytanie Czy nie za wolno i nie za rzadko „reformujemy“ szkolnictwo? Czy reforma szkoły nie powinna być procesem permanentnym i wielowątkowym? Na poparcie przytacza przykład niedawnej reformy podstawy programowej, trwającej ponad 10 lat. W tym czasie przeprowadzono tylko częściową przebudowę systemu, która nadal nie rozwiązuje większości problemów w polskiej szkole. Szybkość zmian zachodzących w systemie edukacji […]

Read More

W portalu Edunews ukazały się teksty niektórych prelegentów z seminarium Edukacja przyszłości – uczeń, nauczyciel, szkoła 2030 organizowanego przez Instytut Obywatelski i Collegium Civitas. Otwarta edukacja, edukacja przyszłości Jarosława Lipszyca Tendencje, fantazje i scenariusze prof. Tomasza Szkudlarka Edukacja, trendy, futuryzm Marcina Polaka Dla osób preferujących odbiór wizualny, dostępne są nagrania z wystąpień: http://www.vimeo.com/12708537

Read More