plen

W portalu edunews.pl Marcin Polak opublikował dziś ciekawą opinię na temat kondycji i przyszłości polskiej szkoły. Redaktor stawia pytanie Czy nie za wolno i nie za rzadko „reformujemy“ szkolnictwo? Czy reforma szkoły nie powinna być procesem permanentnym i wielowątkowym? Na poparcie przytacza przykład niedawnej reformy podstawy programowej, trwającej ponad 10 lat. W tym czasie przeprowadzono tylko częściową przebudowę systemu, która nadal nie rozwiązuje większości problemów w polskiej szkole. Szybkość zmian zachodzących w systemie edukacji […]

Read More