plen

Koalicja Otwartej Edukacji z ogromną nadzieją oczekiwała na zapowiadany od 2010 roku projekt ustawy o otwartych zasobach publicznych. Aktualnie Koalicja skupia 19 organizacji zajmujących się udostępnianiem treści edukacyjnych i naukowych na otwartych zasadach, od 4 lat propaguje ideę otwartych zasobów publicznych, które z racji na finansowanie ze środków publicznych, są dostępne z odpowiednimi szerokimi i równymi prawami dla wszystkich obywateli. Zdecydowanie pozytywnie oceniamy krok w kierunku  tworzenia szerokiego uporządkowanego […]

Read More

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczyna publikację nowego kwartalnika w formie Open Access na temat problemów oraz trendów prawa ICT w kontekście ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa. Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych – ICT Law Review będzie platformą dyskusji  zarówno dla naukowców jak i praktyków. Artykuły w czasopiśmie będą publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Read More

W ramach Koalicji został zaprojektowany i udostępniony kalkulator Domeny publicznej, który jest dostosowany do zasad polskiego prawa autorskiego. Kalkulator pozwala w szybki sposób ustalić status prawny danego dzieła. Działa na zasadzie testu – musimy odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań związanych z analizowanym dziełem dotyczących autorstwa, pochodzenia, czasu powstania, typu dokumentu. Po udzieleniu odpowiedzi Kalkulator informuje nas o statusie prawnym utworu.

Read More

20 września Fundacja Panoptykon oraz Internet Society Poland zapraszają na konferencję Internet na rozdrożu. Wyzwania dla regulacji Internetu  w Polsce i Unii Europejskiej. Konferencja jest podsumowaniem  podsumowanie projektu „Strategie dla regulacji Internetu w Polsce i Unii Europejskiej”, finansowanego z grantu Open Society Institute. Zostanie przedstawiony raport, który zawiera diagnozę głównych problemów i wnioski z wypracowania założeń dla regulacji Internetu, które uwzględniałyby potrzebę zagwarantowania neutralności technologicznej oraz praw […]

Read More

Dozwolony użytek to zapis ustawy o prawie autorskim, który budzi chyba najwięcej wątpliwości i pozostawia najwięcej luk interpretacyjnych. Według ustawy prawo autorskie to prawo własności, co oznacza, że możliwość korzystania z cudzego dzieła istnieje wyłącznie za zgodą autora i odpłatnie. Dozwolony użytek daje jednak użytkownikom większą swobodę w korzystaniu z prac innych osób, upoważniając do korzystania z utworu bez zgody autorów.

Read More

Publikujemy trzecią prasówkę prawną zawierającą informacje dostępne na stronach internetowych instytucji państwowych, udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie. Prześwietlamy różne źródła i staramy się monitorować wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian w oświacie, nauce i administracji publicznej. Przeglądu dokonuje radca prawny p. Beata Matejesiek- Rodriguez.

Read More

Fundacja Instytutu Myśli Obywatelskiej (FIMO) im. St. Stańczyka, krakowski NGOs, 27 czerwca 2011 r. zaprasza na seminarium poświęcone bieżącej problematyce prawnej NGO (z naciskiem na prawo autorskie) oraz użyciu instrumentów web 2.0 w promocji organizacji pozarządowych i korzystaniu z dóbr wolnej kultury w codziennej działalności.

Read More

Publikujemy drugą prasówkę prawną zawierającą informacje dostępne na stronach internetowych instytucji państwowych, udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie. Prześwietlamy różne źródła i staramy się monitorować wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian w oświacie, nauce i administracji publicznej. Przeglądu dokonuje radca prawny p. Beata Matejesiek- Rodriguez.

Read More

Na blogu zaczynamy publikować prasówkę prawną, która jest cyklicznym przeglądem informacji publikowanych na stronach internetowych instytucji państwowych, udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie. Prześwietlamy różne źródła i staramy się monitorować wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian w oświacie, nauce i administracji publicznej. Przeglądu dokonuje radca prawny p. Beata Matejesiek- Rodriguez.

Read More

Serwis Kulturalny Rzeczpospolitej w artykule Recepta na rozbudzenie potencjału Polaków donosi, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło pracę nad strategią rozwoju kapitału społecznego. Będzie to pierwszy w Polsce dokument, który w założeniu ma wyznaczać kierunki rozwoju kraju w nadchodzących latach. 3 grupy zadaniowe złożone z urzędników, naukowców i praktyków odrabiają swoistą lekcję otwartości. W rozmowie z Rzeczpospolitą, Monika Smoleń, wiceminister kultury, wyjaśnia, że MKiDN zaprosiło do rozmów przedstawicieli ponad 60 […]

Read More