plen

Otwarte NGO – dlaczego organizacje powinny dzielić się swoimi zasobami? to tytuł sesji tematycznej organizowanej 15 września przez Centrum Cyfrowe podczas VII Ogólnopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Potrzeba zorganizowania sesji zrodziła się z faktu, że organizacje trzeciego sektora tworzą w ramach grantów ze środków publicznych liczne, różnego rodzaju zasoby. Reguły ich udostępniania są często nieklarowne. Brak jest jasnych standardów i uogólnionego namysłu nad zasadami udostępniania, które […]

Read More

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska w ramach projektu Otwarte NGO organizuje pierwsze z cyklu bezpłatnych szkoleń z podstaw prawa autorskiego i wolnych licencji. Szkolenie jest skierowane do pracowników, wolontariuszy i aktywistów z sektora pozarządowego oraz instytucji publicznych. Odbędzie się 15 lutego w Krakowie. Szkolenie jest bezpłatne. Zgłoszenie udziału do 8 lutego pod adresemjdanecki@centrumcyfrowe.pl z tytułem maila: Szkolenie otwarte NGO.

Read More

12 grudnia 2012 Centrum Cyfrowe zaprasza na swoje  drugie urodziny połączone z promocją projektu Otwarte NGO, 10-tymi urodzinami Creative Commons oraz zwiedzaniem państwomiasta – nowej siedziby Centrum. Urodziny rozpoczną się o godzinie 16:00 debatą “Otwartość w III sektorze”, w której udział wezmą: Anna Mazgal, Mirella Panek-Owsiańska, Rafał Kramza oraz Kuba Wygnański.

Read More