plen

W dniach 29 i 30 sierpnia odbędzie się Kongres Polskiej Edukacji. Podczas konferencji Centrum Cyfrowe przeprowadzi sesję panelową, podczas której przeprowadzi Otwartą Lekcję przygotowaną na zeszłoroczny Tydzień Otwartej Edukacji. Podczas sesji uczestnicy będą mieć okazję doświadczyć czym jest Otwarta Lekcja i w jakiej formula można ją przeprowadzać.  Następnie uczestnicy zostaną zaproszeni do przeprowadzenia lekcji u siebie w szkole lub w bibliotece. Kongres jest organizowany przez Instytut […]

Read More

10 rocznica przyjęcia terminu Otwarte Zasoby Edukacyjne, refleksja nad definicją i stanem OZE na świecie, prace nad tekstem Deklaracji Paryskiej, prezentacje projektów i modeli otwartego publikowania, panele i dyskusje, w których łącznie wzięło udział około 400 osób, obecność przedstawicieli rządów różnych krajów – to wszystko składa się na dynamiczny obraz trzydniowego Światowego Kongresu Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO, który zakończył się w piątek w Paryżu. Podczas kongresu odbył się […]

Read More

Za 2 dni w Paryżu odbędzie się światowy Kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych organizowany przez UNESCO, podczas którego Koalicja i organizacje członkowskie zapraszają na panel dotyczący OZE  w Polsce. W sesji „Open Education in Poland: State of Play” wiceminister Administracji i Cyfryzacji Igor Ostrowski zaprezentuje program Cyfrowa Szkoła oraz koncepcję otwartych, cyfrowych podręczników. Alek Tarkowski (Centrum Cyfrowe, Creative Commons Polska) przedstawi model wolnego licencjonowania w Cyfrowej Szkole. […]

Read More

Otwarty Kongres FLOSS (Wolne i Otwarte Oprogramowanie) to spotkanie naukowe środowiska akademickiego oraz ludzi szeroko rozumianego świata nauki i rynku IT, organizowane przez Polską Grupę Użytkowników Linuxa (PLUG) oraz Instytut Informatyki przy Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Kongres odbędzie się 27 kwietnia, 2012 w Sosnowcu.

Read More

W siedzibie głównej UNESCO w Paryżu w dniach 20-22 czerwca będziemy mogli posłuchać i aktywnie uczestniczyć w Światowym Kongresie poświęconym Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Zdaniem organizatorów Kongresu – UNESCO, Commonwealth of Learning (COL) oraz William and Flora Hewlett Foundation – świadomość korzyści z rozwijania OZE na poziomie krajowym i międzynarodowym jest wciąż bardzo ograniczona. Choć otwarte treści edukacyjne powstają dynamicznie w wielu krajach świata, to ich rozwój […]

Read More

Najbliższa niedziela i poniedziałek w Warszawie upłynie pod znakiem edukacji. W dniach 5-6 czerwca odbędzie się pierwszy Kongres Edukacji Polskiej. Kluczowym punktem program jest przedstawienie „Raportu o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy” opracowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych. Raport jest pierwszym tak kompleksowym zestawieniem wyników badań polskiej edukacji, który zbiera wyniki badań, polskich i międzynarodowych, nad stanem polskiej edukacji przeprowadzonych w ciągu ostatnich 10- 20 lat. Wśród […]

Read More

Jutro w stolicy rozpocznie się Kongres Obywateli Kultury. W drugim dniu debat, sesji i warsztatów, 14 maja, o godzinie 12:00 w Muzeum Narodowym odbędzie się podpisanie Paktu dla Kultury między stroną rządową a reprezentantami Obywateli Kultury. Nad kształtem Paktu przedstawiciele organizacji kulturalnych, edukacyjnych i NGO pracowali przez ostatnie kilka miesięcy. Koalicja angażowała się zarówno w opracowanie tekstu Paktu, jak również brała udział w konsultacjach społecznych dotyczących […]

Read More

13 i 14 maja Obywatele Kultury zapraszają na Kongres Obywateli Kultury. Poprzez organizację Kongresu, Obywatele, czyli my wszyscy, chcemy mocno podkreślić, że kultura jest dobrem wspólnym, tworzy jakość naszego życia i działa na rzecz jakości życia publicznego. W kilkunastu panelach, warsztatach i sesjach plenarnych udział zapowiedziało wielu znakomitych animatorów kultury, artystów, edukatorów, naukowców, dziennikarzy, polityków i przedsiębiorców. Podczas Kongresu będzie poruszonych kilka ważnych […]

Read More

W związku z prezydenturą Polski w UE, jesienią Wrocław stanie się Europejską stolicą kultury. W dniach 8-11 września odbędzie się Europejski Kongres Kultury, a podczas obchodów kilkanaście debat o roli kultury, spotkanie ministrów kultury i najważniejszych urzędników europejskich z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wydarzenia artystyczne – spektakle, koncerty, projekcje filmowe, wystawy z obszaru sztuk wizualnych, architektury i designu. Udział w nim mają wziąć m.in. Zygmunt Bauman, Vaclav Havel […]

Read More

Jarosław Lipszyc (FNP), Alek Tarkowski (ICM UW), Anna Wotlińska (MKiDN) i Jacek Zadrożny (FIRR) na panelu „Prawo do wiedzy” zorganizowanym przez Koalicję Otwartej Edukacji w ramach Kongresu Praw Obywatelskich, 25.03.2010.

Read More