plen

Wśród listy nazwisk autorów, których działalność przeszła do domeny publicznej w 2009 roku, możemy znaleźć nazwisko św. Faustyny Kowalskiej. Rok temu minęło 70 lat od jej śmierci, co w świetle prawa autorskiego otwiera drzwi przed niejednym środowiskiem, które chce w sposób twórczy wykorzystać jej mistyczny „Dzienniczek”. Jak donosi Rzeczpospolita, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zakon do którego wstąpiła siostra Faustyna, protestuje przeciwko przeniesieniu dzieła do domeny […]

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji opublikowała listę autorów, których dzieła przechodzą do domeny publicznej 1 stycznia 2009 roku. Znalazło się na niej, wśród 500 innych twórców, nazwisko Św. Siostry Faustyny Kowalskiej. W odpowiedzi na to, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia opublikowało na swojej stronie (http://www.faustyna.pl/) sprostowanie, w którym napisano: „To prawda, że Autorka „Dzienniczka” zmarła 70 lat temu, lecz okres ochrony autorskich praw majątkowych do jej dzieła zgodnie z … […]

Read More