plen

Europeana ogłosiła pilotażowy konkurs na remix wideo zawierający najciekawszą kompilację obiektów pochodzących z Europeany. W remixach można łączyć grafiki, obrazy, dźwięk, video i inne obiekty cyfrowe gromadzone w zasobach Europeany. Praca może dotyczyć jednego z czterech proponowanych tematów. 

Read More

W dniu 21 czerwca MKiDN przekazało bibliotekom swoje rekomendacje (PDF) dotyczące przekazywania metadanych do Europeany, w których mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero zostały uznane jako niezgodne z prawem. Koalicja oraz Centrum Cyfrowe przesłało do MKiDN swoje stanowiska w których jednoznacznie uważamy, że tworzenie metadanych nie jest aktem twórczym, tylko odtwórczym i postulowaliśmy, żeby Ministerstwo rekomendowało przekazywanie pełnych metadanych przez polskie instytucje kultury do Europeany.

Read More

Koalicja Otwartej Edukacji zrzeszająca różne instytucje dążące do jednego celu – jak najszerszego udostępnienia zasobów edukacyjnych pragnie zając stanowisko wobec rekomendacji MKiDN (PDF) przekazanych 21 czerwca 2012 r. instytucjom zainteresowanym, a związanych z przekazywaniem metadanych do Europeany. W dokumencie uznaje się za niezgodne z polskim prawem mechanizmy przekazywania praw autorskich zawarte w narzędziu licencyjnym Creative Commons Zero (dalej: CC0).

Read More

Z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Europeana oraz Biblioteka Narodowa organizują konferencję, której celem jest rozpoczęcie debaty nad strategią „European Cultural Commons”, której przedmiotem jest wolna kultura w domenie publicznej jako źródło innowacji. Konferencja ma charakter zamknięty. Udział w obradach jest możliwy tylko za zaproszeniem. 

Read More

Na blogu Zespołu Bibliotek Cyfrowych pojawił się ciekawy wpis przedstawiający jak wygląda opisywanie zasobów z Domeny publicznej i udostępnionych na otwartych zasadach w katalogach polskich bibliotek cyfrowych, których bazy współtworzą serwis Federacji Bibliotek Cyfrowych. Ze statystyk wygenerowanych dla prawie pół miliona obiektów cyfrowych dostępnych w FBC w dniu 16 lutego 2011 r. wynika, że do 89% obiektów cyfrowych nie zostały dodane wprost zasady ich wykorzystywania.

Read More

„Hack4Europe!” to seria czterech bezpłatnych spotkań zorganizowanych przez Fundację Europeana. Spotkania te (tzw. hakatony) odbędą się równolegle w czterech miejscach (Londyn, Barcelona, Poznań i Sztokholm) pomiędzy 6 a 12 czerwca bieżącego roku. Ich celem jest stworzenie możliwości odkrycia potencjału i znaczenia, jakie otwarte dane dotyczące dziedzictwa kulturowego mają dla społecznego i ekonomicznego rozwoju Europy. Polska edycja „Hack4Europe!” jest organizowana we współpracy z Poznańskim Centrum […]

Read More

10 maja na stronach Europejskiej Agendy Cyfrowej został opublikowany we wszystkich wersjach językowych pełny tekst sprawozdania Nowy renesans na temat digitalizacji europejskiego dziedzictwa kulturowego. Dokument opracowała grupa analityczna ds. umieszczenia europejskiego dziedzictwa kulturowego w internecie – „Comité des Sages” 10 stycznia 2011 r.

Read More

Nowe wieści i zalecenia dla krajów członkowskich UE w temacie digitalizacji docierają do nas z Brukseli. W oficjalnym komunikacie prasowym czytamy, że 10 stycznia 2011 r. grupa analityczna wysokiego szczebla (tzw. „Comité des Sages”) opracowała raport „Nowy renesans”. Głównym przesłaniem jest apel o udostępnianie europejskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się w bibliotekach, archiwach i muzeach w Internecie. Raport podkreśla korzyści płynące z upowszechnienia dziedzictwa Europy, zwracając […]

Read More

Fundacja Europeana opublikowała przed kilkoma dniami Statut Domeny Publicznej (ang. The Europeana Public Domain Charter). Europeana jako europejska biblioteka, muzeum i archiwum cyfrowe jest własnością publiczną i musi reprezentować interesy publiczne. Status jest deklaracją reguł funkcjonowania cyfrowej domeny publicznej zawierającej materiały, z których może czerpać każdy obywatel społeczeństwa opartego na wiedzy. Statut wymienia 3 zasady właściwego działania domeny publicznej: Ochrona praw […]

Read More