plen

Konferencja

4-5 października 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Edukacja informacyjna i medialna. Archipelagi wiedzy. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, kładące nacisk na praktyczne aspekty zagadnienia. Konferencja jest adresowana do bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, nauczycieli, przedstawicieli instytucji kultur, organizacji pozarządowych, a także wszystkich pasjonatów tematyki.

Read More

12 VII odbyła się konferencja Reforma Prawa Autorskiego. Kultura i ekonomia w czasach post-ACTA zorganizowana przez Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Fundację Nowoczesna Polska, Fundację Wolnego i Otwartego Oprogramowanie, Internet Society Polska oraz Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA. Spotkanie miało służyć pokazaniu nowych możliwości działania w świecie, przez który przeszła burza związana z umową ACTA.

Read More

Wraz z odrzuceniem miażdżącą większością głosów przez Parlament Europejski ratyfikacji porozumienia ACTA (39 posłów za, 165 wstrzymało się od głosu i 478 przeciw) nastały czasy post-ACTA i być może również reformy prawa autorskiego. O tym właśnie politycy i eksperci będą rozmawiać podczas konferencji Reforma Prawa autorskiego. Kultura i ekonomia w czasach post-ACTA 12 lipca na WEiTI Politechniki Warszawskiej organizowanej przez Laboratorium Technik Mobilnych BRAMA (WEiTI Politechnika […]

Read More

10 rocznica przyjęcia terminu Otwarte Zasoby Edukacyjne, refleksja nad definicją i stanem OZE na świecie, prace nad tekstem Deklaracji Paryskiej, prezentacje projektów i modeli otwartego publikowania, panele i dyskusje, w których łącznie wzięło udział około 400 osób, obecność przedstawicieli rządów różnych krajów – to wszystko składa się na dynamiczny obraz trzydniowego Światowego Kongresu Otwartych Zasobów Edukacyjnych UNESCO, który zakończył się w piątek w Paryżu. Podczas kongresu odbył się […]

Read More

26 kwietnia ruch Nie dla ACTA Kraków organizuje konferencję „Świat po ACTA – reforma praw na dobrach niematerialnych”. Inicjatywa obywatelska, która zgromadziła 15 000 demonstrantów na ulicach Krakowa, włącza się do debaty publicznej, aby współtworzyć prawo, które będzie odpowiadało wyzwaniom XXI wieku i spełni oczekiwania społeczne. Do dyskusji zaproszeni zostali naukowcy, ludzie biznesu, prawnicy, działacze społeczni i wszyscy ci, którzy są zainteresowani stworzeniem nowego porządku […]

Read More

W siedzibie głównej UNESCO w Paryżu w dniach 20-22 czerwca będziemy mogli posłuchać i aktywnie uczestniczyć w Światowym Kongresie poświęconym Otwartym Zasobom Edukacyjnym. Zdaniem organizatorów Kongresu – UNESCO, Commonwealth of Learning (COL) oraz William and Flora Hewlett Foundation – świadomość korzyści z rozwijania OZE na poziomie krajowym i międzynarodowym jest wciąż bardzo ograniczona. Choć otwarte treści edukacyjne powstają dynamicznie w wielu krajach świata, to ich rozwój […]

Read More

Stowarzyszenie Wikimedia Polska po raz siódmy zaprasza na Konferencję Wikimedia Polska. W tym roku odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2012 r. w Łodzi. Wydarzenie ma na celu wymianę doświadczeń użytkowników biorących udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz osób związanych z problematyką wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym jak i twórców działających na polu wolnej kultury.

Read More

W ramach III Międzynarodowej Konferencji open access, organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu, EBIB, KOED i EIFL, zostanie przeprowadzony konkurs na najlepszy pomysł współpracy bibliotekarzy z naukowcami, który przyczyni się do budowania otwartości w nauce czy edukacji na poziomie akademickim.

Read More

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, ICM UW, Fundacja Nowoczesna Polska oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zapraszają na debatę Prawo autorskie po ACTA?  Tematem spotkania będzie przyszłość prawa autorskiego w Polsce. Podczas spotkania będziemy dyskutować o tym co się nie sprawdza w obecnym systemie prawnym, dlaczego prawo autorskie nie nadąża za rozwojem świata cyfrowego oraz omówimy konkretne propozycje regulacji prawnych, które odpowiadałyby zmieniającej się rzeczywistości – chroniły […]

Read More

W przyszły czwartek, 26 stycznia, w Warszawie odbędzie się debata dotycząca otwartej nauki i edukacji, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fakt, że po raz kolejny otwartością zainteresowano się na szczeblu ministerialnym czyni z tej debaty ważne wydarzenie, które powinno zaktywizować środowisko nauki do refleksji i dyskusji. Po drugie, zaangażowanie PTE to także znak, że o otwartości zaczyna być analizowana w kontekście ekonomicznym. Wciąż brakuje nam twardych dowodów, […]

Read More