plen

Aktualności

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi konkurs #cojaczytam dla szkół i bibliotek  na najlepszą kampanię promującą czytelnictwo przeprowadzoną przez uczniów. Konkurs jest adresowany do uczniów, nauczycieli i bibliotekarzy . Zadanie konkursowe polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu kampani promującej czytelnictwo w szkole, bibliotece lub w innym miejscu. Celem kampanii powinna być próba przekonania innych, że czytanie to nie tylko nieprzyjemny obowiązek, ale także fajna zabawa! Działania w kampanii mogą obejmować różne metody i sposoby […]

Read More

Zapraszamy na webinar organizowany w ramach jedynego w Polsce Forum Aplikacji i Gier mobilnych. Trzecia edycja FAM  odbędzie się pod hasłem Gry, które uczą już 4 października w godz. 11:00-17:00 w Przestrzeni from Facebook w Warszawie. Jesteśmy partnerem tego wydarzenia. Podczas webinaru będącego wprpwadzeniem do FAM, Paulina Jędrzejewska i Sylwia Żółkiewska – współtwórczynie wydarzenia – opowiedzą czym jest  Forum i czego można na nim doświadczyć, dowiedzieć się, oraz zaprezentują […]

Read More

Reforma systemu nauki, zainicjowana Ustawą, powinna odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby środowiska naukowego w zakresie komunikacji naukowej. Takie motywy znajdują się także u podłoża projektów rozporządzeń wykonawczych. Chęć odpowiedzi na te wyzwania legła także u podstaw dokumentu MNiSW „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych” z dnia 23 października 2015 r. „Nowy model ewaluacji kładzie nacisk na jakość i służy wspieraniu […]

Read More

Narodowe Centrum Nauki jest jednym z członków zawiązanej 4 września cOAlition S, czyli europejskiego porozumienia instytucji finansujących badania naukowe. Inicjatywa, działająca przy wsparciu Komisji Europejskiej, stanowi rozwinięcie Amsterdam Call for Action on Open Science, dokumentu przyjętego przez Radę ds. Konkurencyjności UE w dniu 27 maja 2016 r. Koalicję zbudowano dookoła Planu S, który składa się z jednego celu i 10 zasad. Nadrzędnym […]

Read More

Jak co roku spotykamy się w gronie organizacji i instytucji z całej Polski, zaangażowanych tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów w kulturze, edukacji i nauce. W programie tegorocznego zjazdu przewidzieliśmy inspirujące opowieści osób zaangażowanych w różnorodne działania edukacyjne, warsztaty prowadzone przez organizacje członkowskie, przegląd działań otwartościowych w trzech sektorach, prezentację na temat reformy prawa autorskiego w UE, jak również czas na planowanie działań na kolejny rok. Będziemy także świętować 10-lecie […]

Read More

Konferencja CopyCamp w tym roku organizowana jest już po raz szósty. Od sześciu lat organizatorzy tworzą przestrzeń i atmosferę do ciekawej, merytorycznej i angażującej rozmowy o prawach autorskich. CopyCamp jest konferencją o prawie, ale nie jest konferencją prawniczą. Bierze w niej udział międzynarodowe, interdyscyplinarne grono artystów, ekspertów, naukowców i działaczy społecznych, które dzieli się swoimi doświadczeniami i pokazuje, że prawo to dotyczy każdego. Tegoroczny CopyCamp odbędzie się 5 i 6 października […]

Read More

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, która niedawno dołączyła do KOED, obchodzi swój Jubileuszu 50 lecia. Z tej okazji organizuje konferencję naukową pt. Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2018 roku. W drugim dniu konferencji planowane są wystąpienia dotyczące przyszłości bibliotek, w tym również Otwartej Nauki, Kultury i Edukacji. Chcemy w ten sposób zaakcentować znaczenie otwartych zasobów w zakresie komunikacji […]

Read More

1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w bibliotece Wolne Lektury została udostępniona kolekcja poezji pn. Poeci zabrani przez wojnę. Stworzenie nowej kolekcji poświęconej tematycznie tym poetyckim talentom, których rozwój przecięła wojna, służyć ma refleksji nad różnorodnością głosów, które zamilkły. Wybór powstał wspólnie z partnerem projektu, Muzeum Powstania Warszawskiego. Część z opublikowanych tekstów stanowi uzupełnienie zbioru utworów poetów obecnych już wcześniej na Wolnych Lekturach: […]

Read More

W dniach 15 i 16 października już po raz trzeci odbędzie się Open Education Policy Forum, którego organizatorem jest Centrum Cyfrowe. Forum jest międzynarodowym wydarzeniem adresowanym do aktywistów, ekspertów, decydentów politycznych i wszystkich innych osób zaangażowanych w pracę na rzecz polityk wspierających rozwój otwartej edukacji. Celem Centrum jest to, by Forum było przestrzenią wymiany informacji oraz doświadczeń na temat dobrych praktyk oraz współpracy. W tym roku odbędzie się […]

Read More

Fundacja Culture Shock zapraszam na III Forum Aplikacji i Gier Mobilnych, które odbędzie się 4 października w godz. 11.00 – 17.00 pod hasłem „Gry, które uczą”. Miejsce to oczywiście Warszawa. FAM to cały dzień pełen atrakcji. Odbędą się m.in. warsztaty, panele dyskusyjne oraz wykłady i pokazy mobile. Tematami przewodnimi wydarzenia będą m.in: gamifikacja w edukacji, projektowanie i prototypowanie gier mobile, digital storytelling, rozszerzona i wirtualna rzeczywistość i ich zastosowanie […]

Read More