plen

mwilk

Popular

Otwartość w nauce, edukacji i kulturze (aktualności #13)

Otwarta edukacja i samoedukacja W najnowszym numerze The International Review of Research in Open and Distance Learning”> opublikowano artykuł Rethinking OER and their Use : Open Education as Bildung, w którym autorzy zachęcają do teoretycznej refleksji nad ideą otwartej edukacji i wskazują na jej potencjał w zakresie samokształcenia i samodzielnego budowania nowych komptenecji. Artykuł dostępny jest na tej stronie.

Otwarte zasoby edukacyjne na uczelniach: zapraszamy na webinar

Koalicja Otwartej Edukacji zaprasza nauczycieli i nauczycielki akademickie do udziału w bezpłatnym webinarze na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych w kontekście specyfiki ich pracy. Celem spotkania jest zdobycie umiejętności wyszukiwania i wykorzystania istniejących otwartych zasobów przydatnych dla nauczanego przedmiotu.

Ostatni moment na udział w konsultacjach na temat reformy prawa autorskiego

Tylko do jutra wziąć można udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących reformy prawa autorskiego. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod adresem koed.org.pl/konsultacje/.

Recent Posts

Czy można korzystać z utworów z nielegalnych źródeł?

W najnowszej broszurce KOED dr Krzysztof Siewicz pisze o problemie legalności źródła w dozwolonym użytku. Legalne korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim jest możliwe jeżeli dysponujemy zgodą osoby, której przysługują prawa albo jeżeli korzystanie mieści się w granicach dozwolonego użytku. Dozwolony użytek to ograniczenie monopolu autorskiego wprowadzone przez ustawodawcę między innymi w celu ochrony interesu społecznego związanego np. z rozwojem edukacji i nauki. Nie każde jednak społecznie korzystne działanie polegające […]

Prawo autorskie i wolne licencje (broszura w PDF i epub)

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą Krzysztofa Siewicza, będącą krótkim wykładem prawa autorskiego i wolnych licencji. Nie jest to podręcznik przekazujący jedynie podstawową wiedzę na te tematy (tutaj polecamy skorzystać choćby z Przewodnika po otwartych zasobach edukacyjnych), ale pogłębiona prezentacja kilku ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem prawa autorskiego (m.in. kwestii poszanowania praw twórców w kontekście interesu społecznego czy podstawowym argumentom wykorzystywanym w krytyce licencji Creative Commons). Opublikowana w 2010 roku […]

MEN: „Nasz elementarz” będzie udostępniany na wolnej licencji, choć nie od razu

W poniedziałek 9 czerwca w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej z przedstawicielami Koalicji Otwartej Edukacji (KOED). Spotkanie miało na celu wyjaśnienie kwestii licencjonowania „Naszego elementarza” oraz omówienia związanych z tym wyzwań. Tematem spotkania była również możliwość przyjęcia szerszej strategii wdrażania przez resort otwartości zasobów edukacyjnych.

Wakacyjna Pracownia Historyczna w Lublinie

W dniach 28-31 lipca w Lublinie organizowana jest wakacyjna pracownia historyczna: warsztaty, podczas których 15 osób tworzyć będzie własne historyczne i edukacyjne projekty internetowe. Cztery dni pracy wykorzystane zostaną na ich planowanie i budowanie oraz udział w wykładach poświęconych podstawom projektowania i praktyce otwartych zasobów edukacyjnych.

List otwarty do Posłów w sprawie otwartej edukacji

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu do materiałów edukacyjnych, w tym w szczególności podręczników. To istotny krok w stronę realizacji konstytucyjnej zasady powszechnej edukacji. Dzisiaj podręczniki są drogie, a wydawcy dodatkowo wymuszają coroczny zakup nowych książek przez łączenie podręczników z ćwiczeniami.

Szkolenie KOED w Łomży

17 marca w Bibliotece Pedagogicznej w Łomży Michał „rysiek” Woźniak (Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania) przeprowadził szkolenie dla nauczycieli i bibliotekarzy. Około 30 uczestniczek i uczestników dowiedziało się m.in. czym jest domena publiczna, co chroni prawo autorskie, jakie mają prawa jako uczestnicy kultury w ramach dozwolonego użytku osobistego i edukacyjnego, czym są wolne licencje i gdzie szukać otwartych zasobów edukacyjnych.

Tydzień Otwartej Edukacji 2014

W dniach 10-15 marca 2014 na całym świecie obchodzony będzie Tydzień Otwartej Edukacji, globalne wydarzenie poświęcone dostępności zasobów edukacyjnych oraz akcentujące społeczne prawo do wiedzy. Zapraszamy na specjalną podstronę Tygodnia

Zapytaj o prawo autorskie w edukacji

W ramach prowadzonego przez Fundację Nowoczesna Polska serwisu prawokultury.pl otrzymać można bezpłatne wsparcie w zakresie problemów związanych z praktyką prawa autorskiego m.in. w edukacji czy działalności instytucji kultury. Pytania zadawać można za pomocą formularza dostępnego na tej stronie lub telefonicznie – w każdą środę w godz. 15-17 pod numerem +48 516 519 697. Szczegółowe informacje o tej inicjatywie oraz baza zebranych już pytań i odpowiedzi dostępne są na stronie prawokultury.pl.

Ostatni moment na udział w konsultacjach na temat reformy prawa autorskiego

Tylko do jutra wziąć można udział w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących reformy prawa autorskiego. Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod adresem koed.org.pl/konsultacje/.

Zamów materiały edukacyjne KOED

Koalicja Otwartej Edukacji dysponuje materiałami szkoleniowymi z zakresu prawa autorskiego, otwartej edukacji, domeny publicznej i modeli otwartego dostępu do publikacji naukowych (open access). Instytucje (szczególnie biblioteki akademickie, pedagogiczne i szkolne oraz instytucje edukacyjne) prosimy o zgłaszanie chęci otrzymania bezpłatnego zestawu materiałów. Zgłoszenie zapotrzebowania: marcin.wilkowski[at]nowoczesnapolska.org.pl.