plen

mwilk

Popular

Otwartość w nauce, edukacji, kulturze (aktualności #7)

Masowe i otwarte kursy online w edukacji akademickiej MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education to raport opisujący historię i najważniejsze cechy masowych, otwartych kursów online, udostępnianych przez czołowe instytucje edukacyjne. Autorzy raportu przekonują, że fenomen popularności MOOC (Massive open online course) należy analizować w perspektywie idei otwartej edukacji. Lektura raportu pozwala także oszacować potencjalny wpływ otwartych masowych kursów online na edukację […]

Uniwersytet Łódzki w KOED

Do grona instytucji tworzących Koalicję Otwartej Edukacji dołączył Uniwersytet Łódzki. Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych i najnowocześniejszych polskich uniwersytetów, posiada 12 wydziałów, nauczanie odbywa się na 60. kierunkach studiów i ponad 180. specjalnościach. Od 2010 roku uczelnia aktywnie angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki. Prowadzi platformę Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, która gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników UŁ. Co roku […]

Otwartość w nauce, edukacji i kulturze (aktualności #17)

The Textbook Liberation Project Tristan Lear, student Universytetu Południowej Florydy, zainicjował projekt, w ramach którego za pomocą ulotek z kodami QR rozpowszechnia informacje o udostępnionych nielegalnie w internecie podręcznikach akademickich. Swoje działania tłumaczy rosnącymi kosztami edukacji.

Recent Posts

Wady prawne w e-podręcznikach (informacja prasowa)

Udostępnione właśnie w internecie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) e-podręczniki są źle przygotowanym zasobem treści, którego nie da się zmienić, dostosować do potrzeb uczniów czy uzupełnić – uważa Koalicja Otwartej Edukacji (KOED). Organizacje członkowskie Koalicji wspierały działania rządu zmierzające do zapewnienia otwartości i powszechnej dostępności zasobów edukacyjnych.

Czy Senat rozszerzy dozwolony użytek edukacyjny?

Koalicja wysłała do Senatu RP petycję postulującą rozszerzenie zakresu podmiotowego przepisów o dozwolonym użytku edukacyjnym: W imieniu Koalicji Otwartej Edukacji (KOED), będącej porozumieniem organizacji pozarządowych i instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury, wyrażamy swoje zaniepokojenie zmianami w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały przyjęte przez Sejm w dniu 10 lipca 2015 roku. Nasze obawy dotyczą wyłączenia spod zakresu dozwolonego użytku edukacyjnego […]

Zakończył się wakacyjny zjazd KOED

W środę 1 lipca zakończył się wakacyjny zjazd Koalicji Otwartej Edukacji, w którym wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki 23 organizacji członkowskich. Podczas spotkania, odbywającego się w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, pracowaliśmy w trzech grupach tematycznych nad nowymi działaniami skierowanymi dla sektora edukacji, nauki oraz kultury i dziedzictwa. Wybraliśmy także nowy skład prezydium Rady KOED, które inspiruje i koordynuje główne działania koalicji. W jego skład weszli: […]

Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?

Koalicja Otwartej Edukacji prezentuje broszurę dla instytucji edukacyjnych na temat ochrony przed zarzutami naruszeń prawa autorskiego. W Polsce prawnicy i twórcy potrafią domagać się pieniędzy od szkół lub bibliotek np. za wyświetlanie filmów dla uczniów albo wykorzystanie zdjęć. Jest to właściwie forma copyright trollingu o tyle gorsza, że odbywa się bez robienia wielkiego szumu, a ofiary boją się walczyć o swoje – pisał w lutym tego roku na stronach Dziennika Internautów […]

Uniwersytet Łódzki w KOED

Do grona instytucji tworzących Koalicję Otwartej Edukacji dołączył Uniwersytet Łódzki. Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych i najnowocześniejszych polskich uniwersytetów, posiada 12 wydziałów, nauczanie odbywa się na 60. kierunkach studiów i ponad 180. specjalnościach. Od 2010 roku uczelnia aktywnie angażuje się w działania na rzecz otwartej nauki. Prowadzi platformę Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, która gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników UŁ. Co roku […]

Konsultacje mechanizmu Creative Commons Zero (CC0)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do konsultowania polskiego tłumaczenia Tekstu Prawnego mechanizmu CC0, które zostało przygotowane przez Fundację Europeana. Tłumaczenie oświadczenia nie powinno odbiegać od dosłownego znaczenia oryginału. Każde odstępstwo od oryginału musi być szczegółowo uzasadnione. Mechanizm CC0 w odróżnieniu od licencji Creative Commons 3.0, ma jedną międzynarodową wersję (Universal) z tłumaczeniami na języki poszczególnych krajów. Aby wziąć udział w konsultacjach należy pobrać poniżej tłumaczenie i w trzeciej kolumnie […]

List Otwarty do Organizatorów i Uczestników I Kongresu Muzealników Polskich

Od 23 do 25 kwietnia odbywa się w Łodzi I Kongres Muzealników Polskich. Z tej okazji Koalicja Otwartej Edukacji wysłała do jego organizatorów i uczestników list otwarty z propozycją wspólnych działań na rzecz zwiększenia dostępności prawnoautorskiej digitalizowanych i udostępnianych online zbiorów muzealnych. Proponujemy również wpisanie do teksu kongresowych uchwał dwóch zasadniczych stwierdzeń: 1. cyfrowe odwzorowania muzealiów nie stanowią osobnego przedmiotu prawa autorskiego, 2. zasoby znajdujące się w Domenie Publicznej […]

Wyślij z nami stanowisko w sprawie elementarza MEN

Rok temu Minister Kluzik-Rostkowska zapewniała, że tworzony za publiczne pieniądze podręcznik będzie w pełni otwarty, dostępny na wolnych licencjach. Tak się nie stało – w najnowszych podręcznikach do drugiej klasy 1/3 stron nie może być swobodnie kopiowana. Niewolna część ma niestety przełożenie na całość podręcznika. Zwracamy się w ramach konsultacji do Minister Kluzik-Rostkowskiej z prośbą, by zapewniła otwartość podręcznika dzieki dostępności wszystkich treści na wolnej licencji. Tak by każdy mógł z nich swobodnie […]

Koalicja Otwartej Edukacji i Muzeum Powstania Warszawskiego zapraszają na obchody Dnia Domeny Publicznej

Na początku każdego roku na całym świecie otwiera się dostęp do nowych zasobów, które przestały podlegać ograniczeniom prawa autorskiego i przeszły do domeny publicznej. W nowym 2015 roku status domeny publicznej uzyskają kolejne utwory literackie, obrazy i grafiki, filmy i nagrania oraz prace naukowe i publicystyczne, dzięki czemu będą mogły być swobodnie kopiowane i rozpowszechniane oraz wykorzystywane do tworzenia materiałów edukacyjnych, projektów artystycznych czy aplikacji.

Krótki kurs własności intelektualnej. Materiały dla uczelni – zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencję promującą przygotowany przez Fundację Nowoczesna Polska „Krótki kurs własności intelektualnej”. To zestaw materiałów dydaktycznych opracowany z myślą o uczelniach, które chciałyby włączyć do oferty dydaktycznej zajęcia z prawa autorskiego, obejmujące takie tematy jak korzystanie z utworów, publikowanie, plagiaty, umowy prawnoautorskie czy własność przemysłowa. Kurs dostępny jest pod adresem prawokultury.pl/kurs. Wydarzenie organizowane jest w ramach międzynarodowego Tygodnia Otwartej Nauki. Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 […]