plen

karolina

Popular

Co się dzieje w prawie autorskim?

Zachęcamy do korzystania z dwóch nowych serwisów poświęconych wyzwaniom związanym z funkcjonowaniem prawa autorskiego we współczesnej kulturze. Oba serwisy zostały przygotowane przez członków Koalicji Otwartej Edukacji. Prawokultury.pl – serwis Fundacji Nowoczesna Polska śledzi dyskusje o prawie autorskim w Polsce i na świecie. Współczesny system prawa autorskiego nie odpowiada na zmiany w kulturze: za mało w nim miejsca na prawa użytkowników, za dużo na czasowe monopole autorów.

Wystartowali Obywatele Nauki

Na polskiej mapie ruchów społecznych powstała nowa inicjatywa środowiskowa – Obywatele Nauki. Tym razem zainicjowana przez społeczność pracowników naukowych, którzy chcą rozpocząć szeroką publiczną dyskusję o przyszłości nauki w Polsce – dyskusję wolną od wpływów ideologii, doraźnej polityki i medialnej sensacji.  Na swoich stronach Obywatele poruszają istotne kwestie, jak np. przekazywanie wyników swych badań społeczeństwu w przystępnej formie.

Jaką licencję Creative Commons wybrać? Plakat

Creative Commons Polska opracowało polską wersję plakatu przygotowanego przez Szwedzkie Creative Commons i serwisu .SE, który za pomocą kilku pytań pozwoli Wam łatwo wybrać odpowiednią licencję CC. Wystarczy śledzić wskazówki na drodze. Plakat jest świetnym uzupełnieniem poprzedniej grafiki tłumaczącej działanie poszczególnych licencji. Oryginalny plakat i opracowanie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Recent Posts

Koalicja wybrała nowe Prezydium Rady KOED

W dniu 13 stycznia 2015 roku podczas spotkania Rady Koalicji Otwartej Edukacji zostało wybrane nowe Prezydium Rady KOED. Po rocznej kadencji ustępuje Prezydium w składzie Tomasz Ganicz (przewodniczący), Alek Tarkowski (wiceprzewodniczący), Karolina Grodecka (sekretarz), Jarosław Lipszyc, Krzysztof Siewicz (członkowie). W skład nowo wybranego Prezydium wchodzą: Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego w roli przewodniczącego Rady KOED, Bożena Bednarek-Michalska z UMK jako wiceprzewodnicząca, Lidia Stępińska-Ustasiak […]

Nowe czasopismo Open Access o prawie ICT w Polsce

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rozpoczyna publikację nowego kwartalnika w formie Open Access na temat problemów oraz trendów prawa ICT w kontekście ekonomii, informatyki i bezpieczeństwa. Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych – ICT Law Review będzie platformą dyskusji  zarówno dla naukowców jak i praktyków. Artykuły w czasopiśmie będą publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

Nowe rekomendacje Open Access

W 10 rocznicę Budapesztańskiej Inicjatywy Wolnego Dostępu, w której po raz pierwszy zdefiniowano Open Access, Open Society Foundations przygotowało nowe rekomendacje dla wdrażania otwartości dla dobra nauki i naukowców. Nowe wytyczne zostały opracowane przez liderów ruchu Open Access, którzy przez ostatnie 10 lat pracowali nad stworzeniem wszystkim zainteresowanym nieograniczonego, darmowego dostępu do badań naukowych, w dużej mierze finansowanych ze środków publicznych. Dostępne jest już polskie tłumaczenie nowych […]

Jaką licencję Creative Commons wybrać? Plakat

Creative Commons Polska opracowało polską wersję plakatu przygotowanego przez Szwedzkie Creative Commons i serwisu .SE, który za pomocą kilku pytań pozwoli Wam łatwo wybrać odpowiednią licencję CC. Wystarczy śledzić wskazówki na drodze. Plakat jest świetnym uzupełnieniem poprzedniej grafiki tłumaczącej działanie poszczególnych licencji. Oryginalny plakat i opracowanie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa.

Wystartowali Obywatele Nauki

Na polskiej mapie ruchów społecznych powstała nowa inicjatywa środowiskowa – Obywatele Nauki. Tym razem zainicjowana przez społeczność pracowników naukowych, którzy chcą rozpocząć szeroką publiczną dyskusję o przyszłości nauki w Polsce – dyskusję wolną od wpływów ideologii, doraźnej polityki i medialnej sensacji.  Na swoich stronach Obywatele poruszają istotne kwestie, jak np. przekazywanie wyników swych badań społeczeństwu w przystępnej formie.

Co się dzieje w prawie autorskim?

Zachęcamy do korzystania z dwóch nowych serwisów poświęconych wyzwaniom związanym z funkcjonowaniem prawa autorskiego we współczesnej kulturze. Oba serwisy zostały przygotowane przez członków Koalicji Otwartej Edukacji. Prawokultury.pl – serwis Fundacji Nowoczesna Polska śledzi dyskusje o prawie autorskim w Polsce i na świecie. Współczesny system prawa autorskiego nie odpowiada na zmiany w kulturze: za mało w nim miejsca na prawa użytkowników, za dużo na czasowe monopole autorów.