plen

dgorecka

Popular

Zjazd KOED 2018

Jak co roku spotykamy się w gronie organizacji i instytucji z całej Polski, zaangażowanych tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów w kulturze, edukacji i nauce. W programie tegorocznego zjazdu przewidzieliśmy inspirujące opowieści osób zaangażowanych w różnorodne działania edukacyjne, warsztaty prowadzone przez organizacje członkowskie, przegląd działań otwartościowych w trzech sektorach, prezentację na temat reformy prawa autorskiego w UE, jak również czas na planowanie działań na kolejny rok. Będziemy także świętować 10-lecie […]

Stanowisko KOED ws. rozporządzeń do Ustawy 2.0

Reforma systemu nauki, zainicjowana Ustawą, powinna odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby środowiska naukowego w zakresie komunikacji naukowej. Takie motywy znajdują się także u podłoża projektów rozporządzeń wykonawczych. Chęć odpowiedzi na te wyzwania legła także u podstaw dokumentu MNiSW „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych” z dnia 23 października 2015 r. „Nowy model ewaluacji kładzie nacisk na jakość i służy wspieraniu […]

Recent Posts

Stanowisko KOED ws. rozporządzeń do Ustawy 2.0

Reforma systemu nauki, zainicjowana Ustawą, powinna odpowiadać na dynamicznie zmieniające się potrzeby środowiska naukowego w zakresie komunikacji naukowej. Takie motywy znajdują się także u podłoża projektów rozporządzeń wykonawczych. Chęć odpowiedzi na te wyzwania legła także u podstaw dokumentu MNiSW „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych” z dnia 23 października 2015 r. „Nowy model ewaluacji kładzie nacisk na jakość i służy wspieraniu […]

Zjazd KOED 2018

Jak co roku spotykamy się w gronie organizacji i instytucji z całej Polski, zaangażowanych tworzenie i udostępnianie otwartych zasobów w kulturze, edukacji i nauce. W programie tegorocznego zjazdu przewidzieliśmy inspirujące opowieści osób zaangażowanych w różnorodne działania edukacyjne, warsztaty prowadzone przez organizacje członkowskie, przegląd działań otwartościowych w trzech sektorach, prezentację na temat reformy prawa autorskiego w UE, jak również czas na planowanie działań na kolejny rok. Będziemy także świętować 10-lecie […]