plen

Kazusy prawne – otwartość w instytucjach kultury

Kazusy prawne – otwartość w instytucjach kultury to publikacja, której głównym celem jest wsparcie prawników w codziennej pracy związanej z zarządzaniem prawami autorskimi w instytucjach kultury. Pracy skupiającej się w dużej mierze na kwestiach związanych z wprowadzonymi dwa lata temu przepisami o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (ISP).

Wyzwaniem są nie tylko zmiany w prawie, ale także zmiany w sposobie funkcjonowania instytucji, różnorodne oczekiwania podmiotów zewnętrznych – zarówno grantodawców, jak i odbiorców – wobec tych instytucji, a także nowe środki komunikacji z odbiorcami.

Wszystko to sprawia, że może potrzeba więcej czasu niż zazwyczaj, aby zrobić właściwe rozeznanie i znaleźć odpowiedź na wątpliwości nurtujące kierowników projektów i specjalistów, jak np.:
• czy przy promocji wydarzenia można wykorzystać wersje cyfrowe wypożyczonych muzealiów?
• czy powinno się pobierać opłatę za udostępnienie modeli 3D zbiorów?
• jak wysoka może być opłata pobierana za użyczenie materiałów do wykorzystania komercyjnego?

Autorzy, Klaudia Grabowska, Dorota Szkodzińska, Natalia Mileszyk oraz Daniel Wójtowicz, przygotowali Kazusy prawne…, aby dostarczyć instytucjom materiał do podejmowania decyzji w duchu zgodnym z literą prawa, zakorzenionych w wierze w publiczną misję instytucji, która – jak jesteśmy przekonani w Koalicji Otwartej Edukacji – przejawia się m.in. otwartością na odbiorcę.

Kazusy prawne to publikacja praktyczną, oparta na kazusach zbudowanych wokół codziennego działania instytucji. Komentarz do każdego kazusu powiązany jest z bibliografią i orzecznictwem, do którego znajdziemy odwołanie w danym przypadku.

Publikacja jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Publikacja dostępna w bibliotece publikacji KOED do pobrania w PDF.