plen

Przyspieszenie dla otwartej nauki – cOAlition S

Narodowe Centrum Nauki jest jednym z członków zawiązanej 4 września cOAlition S, czyli europejskiego porozumienia instytucji finansujących badania naukowe. Inicjatywa, działająca przy wsparciu Komisji Europejskiej, stanowi rozwinięcie Amsterdam Call for Action on Open Science, dokumentu przyjętego przez Radę ds. Konkurencyjności UE w dniu 27 maja 2016 r.

Koalicję zbudowano dookoła Planu S, który składa się z jednego celu i 10 zasad. Nadrzędnym celem S jest doprowadzenie do pełnego i natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych z badań finansowanych przez koalicjantów. Zasada ta ma obowiązywać już od 2020 roku, więc instytucje muszą szybko podjąć zdecydowane kroki na rzecz otwartego dostępu.

Więcej informacji na temat inicjatwy na stronie cOAlition S.