plen

Re-use w muzeach, bibliotekach i archiwach – webinar w lipcu

Zastanawialiście się kiedyś, czy „Szał” Podkowińskiego może być użyty do promocji paszy dla koni albo czy muzeum może zażądać opłaty za użycie wizerunku obrazu?

W ubiegłym roku prawna rzeczywistość funkcjonowania instytucji kultury uległa dużej zmianie za sprawą wejścia w życie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Teraz każdy może ponownie wykorzystywać zasoby dziedzictwa kultury. Ale czy na pewno każdy? Czy w każdej sytuacji? Czy wszystkie zasoby?

Na te pytania odpowiemy w trakcie webinarium – przyjrzymy się jakie zmiany w funkcjonowaniu muzeów, bibliotek i archiwów wprowadziła nowa ustawa. Zapraszamy!

Kiedy: 4.07 | wtorek | godz. 19:00 

Rejestracja na webinar 

 

Prowadzące webinar:

Natalia Mileszyk – prawniczka, absolwentka Central European University w Budapeszcie (LL.M.) i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka ds. polityk publicznych w Centrum Cyfrowym. Zajmuje się analizą prawną i rzecznictwem w zakresie otwartych zasobów oraz swobód użytkowników treści zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej, ostatnio przede wszystkim europejską reformą prawa autorskiego. Działa w ramach międzynarodowego stowarzyszenia Communia, Koalicji Otwartej Edukacji i Creative Commons. Prowadzi również szkolenia z zakresu prawa autorskiego i otwartych zasobów dla instytucji kultury i administracji. 

 

Barbara Szczepańska – bibliotekarka, ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest koordynatorką krajową ds. własności intelektualnej w fundacji eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Obrazek na stronie głównej wpisu: Christos Barbalis