plen

Tydzień Otwartej Nauki 2016 multimedialnie

W Tygodniu Otwartej Nauki w całej Polsce odbywają się różne wydarzenia mające wspólny cel – promowanie i edukowanie na temat otwartej nauki, otwartego dostępu do wyników badań naukowych, artykułów naukowych i baz danych. Tegoroczne obchody Tygodnia na całym świecie są realizowane pod hasłem przewodnim Open in Action!

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi zadziałała i opracowała film promocyjny z okazji Tygodnia.

Zapraszamy także do wysłuchania wywiadu o otwartości w nauce z Lidią Stępińską-Ustasiak (KOED, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW), którego udzieliła dla Radia Kampus.

Więcej informacji o spotkaniach, warsztatach i wykładach znajdziecie na stronie: uwolnijnauke.pl. Zapraszamy!