plen

Witamy Fundację Szkoła z Klasą w KOED

szkolazklasa_fundacjaDo grona organizacji tworzących KOED dołączyła Fundacja Szkoła z Klasą. Witamy!

Fundacja powstała w 2015 roku, działając w oparciu o potencjał i doświadczenia programu Szkoła z Klasą – jednej z największych i najbardziej rozpoznawalnych ogólnopolskich akcji społecznych, prowadzonej nieprzerwanie od 2002 roku. Fundacja kieruje się zasadą równego dostępu do dobrej jakości edukacji, która jest prawem każdego, oraz  prawem do powszechnej edukacji, które pełni kluczową rolę w rozwijaniu kompetencji XXI wieku oraz w kształceniu młodych ludzi na świadomych i aktywnych obywateli.

Fundacja dąży do tego, by szkoła była miejscem przyjaznym, otwartym i zaangażowanym w rozwiązywanie problemów społecznych, działającym w przejrzysty sposób, wspierającym różnorodność, takim gdzie panują relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Misją Fundacji jest wspieranie nauczycieli i nauczycielek, dyrektorów i dyrektorek szkół, edukatorów i edukatorek w tworzeniu takiej kultury pracy szkoły, która pomaga budować kompetencje XXI wieku, rozwija krytyczne myślenie, umiejętność pracy zespołowej, wzmacnia umiejętność uczenia się i odpowiedzialność za własne uczenie i nastawiona jest na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodych ludzi.

Fundacja działa na rzecz poprawy jakości rozwoju zawodowego nauczycieli i nauczycielek, buduje pozytywny wizerunek nauczycieli, prezentuje i promuje dobre praktyki edukacyjne. Programy Fundacji skierowane są do szkół wszystkich poziomów edukacyjnych i nauczycieli wszystkich przedmiotów z całej Polski.